This is main content

27 juni 2019: Regiobijeenkomst Omgevingsveiligheid

16 april 2019

Op donderdagmiddag 27 juni organiseert de ODZOB de jaarlijkse regionale bijeenkomst Omgevingsveiligheid.

Doelgroep
Deze middag wordt georganiseerd voor de provincie Noord-Brabant en voor de gemeenten, veiligheidsregio en GGD in Zuidoost-Brabant. Natuurlijk zijn ook andere overheidsinstellingen buiten de regio Zuidoost-Brabant waar deze bijeenkomst interessant voor is, van harte welkom.

Deze bijeenkomst is primair voor ambtenaren die zich bezighouden met ruimtelijke planvorming, milieu, (externe) veiligheid, bouwen, vergunningverlening en toezichthouden. Daarnaast zijn ook bestuurders, raads- en statenleden van harte welkom.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid van aanmelden volgt op korte termijn.
 

Save the date 27 juni regiobijeenkomst Omgevingsveiligheid