This is main content

Aanvraag regeling versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht goedgekeurd

13 maart 2020

Met de regeling krijgen bevoegd gezag en omgevingsdiensten externe capaciteit beschikbaar voor extra toezicht op de energiebesparings- en informatieplicht. In de aanvraag hebben we vooral ingezet op het aanschrijven van bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend en daarnaast op het controleren van bedrijven waar grote energiewinst gehaald kan worden. De aanvraag is goedgekeurd, Hiermee kunnen we ongeveer 2.300 bedrijven aanschrijven die geen rapportage hebben ingediend voor de informatieplicht en 286 controles uitvoeren op de energiebesparingsplicht.

De informatieplicht energiebesparing geldt sinds juli 2019. Die verplicht bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kilowattuur stroom of 25.000 kubieke meter gas per jaar verbruiken de besparingsmaatregelen die zij wettelijk moeten nemen, te rapporteren.