This is main content

Aanbesteding VTH systeem

 

De ODZOB is samen met 23 gemeenten en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op zoek naar een opvolger voor SquitXO. De ODZOB is trekker van dit project. 

Aanleiding?

De komst van de nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat we ons VTH-systeem aan moeten passen. SquitXO wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2021) niet meer ondersteund, maar is ook niet omgevingswet-proof. 

Voordelen gezamenlijk aanbesteden
Alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant krijgen te maken met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en sommigen hebben net als wij de grens van de aanbesteding overschreden. Daarom onderzoeken we met de 20 aangesloten gemeenten (Eindhoven heeft zelf al eerder een aanbesteding gedaan) of we gezamenlijk aan kunnen besteden. Dat levert tijdwinst voor de gemeenten op en we kunnen op die manier ook een betere prijs bedingen. Het belangrijkste is echter dat een gezamenlijke aanbesteding van een VTH systeem de informatie-uitwisseling en – deling (documenten en data) mogelijk maakt. Tot slot geeft samen aanbesteden in de huidige markt een aanzienlijk grotere kans op een goed werkend VTH-systeem omdat meer aanbieders met de aanbesteding mee zullen doen.

Werkgroepen

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, zijn we met een aantal werkgroepen aan de slag gegaan waarin vertegenwoordigers van de gemeenten, Veiligheidsregio en ODZOB zitten.
 

Planning

Uiterste datum stellen van vragen ronde 2

2 maart 2020

Publicatie nota van inlichtingen 2

6 maart 2020

Inschrijvingen binnen: kluis open

30 maart 2020 11:00

Demonstratie

1 en 2 april 2020

Offerte verificatie en beoordeling

7 april

 

Gunningsfase

14 april 2020

Voorlopige gunningsbeslissing

15 april 2020

Definitieve gunning

6 mei 2020

 

Vragen en meer informatie: Huub Verhagen, h.verhagen@odzob.nl.