This is main content

De consignatiedienst van de ODZOB

06 januari 2021

Als inwoners milieugerelateerde overlast ervaren van bedrijven (denk aan bijvoorbeeld geur- en geluidklachten), kunnen zij een klacht indienen bij de milieuklachtencentrale (MKC). Deze klachten worden vervolgens doorgezet naar de geconsigneerden van de ODZOB. De geconsigneerden zijn medewerkers van de ODZOB die zogenaamde ‘consignatiedienst’ draaien. Tijdens deze dienst is een teamlid een week lang verantwoordelijk voor alles wat er binnen komt aan klachten en meldingen, zowel tijdens als buiten kantoortijden. De geconsigneerde is inzetbaar om direct actie te ondernemen om situaties te beheersen. 

Hoe dat precies in zijn werk gaat en wat voor klachten en meldingen we zoal binnen krijgen, vind je in de leaflet consignatiedienst. Deze leaflet kun je downloaden via onze website www.odzob.nl/expertises.