This is main content

Eerste gebruikers van ZIN beloond met een taart!

20 mei 2019

ZIN is van start gegaan; een online systeem wat het mogelijk maakt om de zwemwaterkwaliteit van alle baden in Brabant te toetsen. Hierdoor kunnen de badhouder en toezichthouder tijdig signaleren wanneer sprake is van onvoldoende waterkwaliteit én daar naar handelen. Zo zorgen zij samen voor een veilige een gezonde leefomgeving.

Boetes voorkomen

Voorheen kregen de analyseresultaten van het laboratorium niet altijd voldoende aandacht van de badhouder. Met als gevolg boetes variërend van 1000 euro tot 2500 euro per overtreding van bijvoorbeeld de Legionella voorschriften. Door ZIN is onvoldoende aandacht niet meer mogelijk. De ODZOB verwacht hierdoor minder boetes uit te delen omdat de badhouder bewust bezig is met zijn waterkwaliteit en zelfstandig preventieve maatregelen neemt.

Als eerste ingevuld

Een nieuwe manier van werken is een duik in het diepe. Om de eerste badhouders zonder koudwatervrees te bedanken voor het invullen van ZIN kregen zij een taart overhandigd van de ODZOB. De komende maanden zal ZIN voor zo’n 1000 baden moeten worden ingevuld.
Kijk voor meer informatie op www.odzob.nl/zin