This is main content

Agrarische beoordelingstabellen

Uitleg beoordelingstabellen emissiearme (huisvestings)systemen
In de mappen geiten, konijnen, luchtwassers, nertsen, pluimvee, rundvee en varkens vindt u beoordelingstabellen van emissiearme (huisvestings)systemen. Beoordelingstabellen zijn invuldocumenten die de vergunningverlener en toezichthouder kan gebruiken bij de beoordeling van de emissiearme stallen op een veehouderijbedrijf. In deze mappen zijn alleen beoordelingstabellen opgenomen van systemen die met een definitieve emissiefactor zijn opgenomen in de bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Dit zijn systemen waarvan de stalbeschrijving beschikbaar is op de website van Kenniscentrum InfoMil. In de bijlage bij de Rav staan ook systemen met een voorlopige emissiefactor. Van deze systemen zijn de stalbeschrijvingen opvraagbaar bij InfoMil. Om deze reden zijn de beoordelingstabellen van de systemen met een voorlopige emissiefactor niet op onze website gepubliceerd.

 

 

 

Mediabibliotheek