This is main content

Agrarische beoordelingstabellen

Vanaf maandag 6 juli zijn er geen beoordelingstabellen meer op deze pagina te vinden. Wij verwijzen u door naar de website van InfoMil: Unieke stalbeschrijvingen volgens de geldende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) 

Beoordelingstabellen emissiearme (huisvestings)systemen zijn invuldocumenten die de vergunningverlener en toezichthouder kan gebruiken bij de beoordeling van de emissiearme stallen op een veehouderijbedrijf.