This is main content

Van het aardgas af

Op deze pagina vind je een verzameling van beschikbare informatie over ‘van het aardgas af' voor bestaande en nieuwbouw. We pretenderen niet compleet te zijn, maar wel een overzicht te bieden zodat je snel op dit onderwerp aan de slag kunt.

Beleid

Vanaf 1 juli mogen op grond van de wet Voortgang Energietransitie (VET) geen vergunningen meer worden afgegeven voor nieuwbouw die aangesloten wordt op een gasnet, tenzij de gemeente een gebied aanwijst waar nog wel op het aardgas mag worden aangesloten. De criteria om te toetsen of een gebied kan worden aangewezen, zijn vastgelegd in de ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. Deze regeling biedt maar zeer beperkte mogelijkheden om op aardgas aan te sluiten. Zo worden maatschappelijke meerkosten van het later aanpassen van deze gebouwen zo veel mogelijk vermeden, en wordt de uitdaging in aantal gebouwen die achteraf nog aardgasvrij gemaakt moeten worden, zo klein mogelijk.

Manifesten

De dertien woningcorporaties in de regio Eindhoven (MRE) hebben een Manifest opgesteld, waarin de belangrijkste thema’s voor het wonen in deze regio worden benoemd, waaronder het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Helmondse woningcorporaties, bedrijfsleven, nuts- en energiebedrijven, Energieclub Helmond en de gemeente hebben op 12 oktober 2017 afgesproken om nieuwbouw én bestaande bouw aardgasvrij te maken. Dit hebben ze vastgelegd in de Intentieverklaring Helmond op weg naar een aardgasvrije stad.

Aan de slag

 • Informatie van RVO over het waarom aardgasvrij, de gevolgen, subsidie en de Green Deal Aardgasvrije wijken: www.rvo.nl/aardgasvrij.
 • RVO heeft een inspiratiegids samengesteld: Samen aan de slag met aardgasvrij, Inspiratie voor gemeenten, met daarin het hoe, waarom en wat, met links en praktijkvoorbeelden.
 • Whitepaper #vangaslos, Duurzaam gebouwd geeft inzicht in de uitdagingen voor een gasloze woningvoorraad in 2050, door middel van een marktvisie, roadmap en verschillende expertvisies.
 • Enpuls steunt gemeenten bij het opstellen van een energieplan
 • Zijn er projecten die al een omgevingsvergunning bouwen hebben, of in vergaand stadium van voorbereiding zijn (en de vergunningaanvraag hebben ingediend voor 1 juli 2018)? Overheden, netbeheerders, energiemaatschappijen, warmtebedrijven en bouwers/ontwikkelaars en vertegenwoordigers namens woningeigenaren hebben een Akkoord gesloten om zoveel mogelijk projecten uit de pijplijn alsnog aardgasvrij te maken. De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75% van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze doen hun best een nog hoger percentage te realiseren. Hiervoor zijn zogenaamde 'switchteams' beschikbaar en worden financiele arrangementen ingericht.
  Handreiking Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij met tips aan gemeenten hoe ze invulling kunnen geven aan het Akkoord
  Switchteam aardgasvrije nieuwbouw 

Alternatieve technieken 

Wil je de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in de industrie of agrarische sector duurzamer maken? Het Nationaal expertisecentrum warmte biedt informatie over technieken, tools en financiering die helpen bij het maken van een plan.

Voorlichting inwoners

 • MilieuCentraal zet voor inwoners op een rij wat er in hun huis gaat veranderen als we gaan wonen zonder aardgas, geeft een stappenplan en laat voor 2 voorbeeldwoningen zien wat het kost en oplevert.
 • Hier verwarmt zet de mogelijkheden voor aardgasvrij wonen voor huurders en huiseigenaren op een rij, laat zien wat er al gebeurt in verschillende gemeenten, en laat bewoners aan het woord die ervaring hebben met aardgasvrij wonen.
 •  Gemeente Utrecht heeft een filmpje gemaakt: introductie van de opgave van het aardgas af.
 • Serie vlogs van Henk en Ingrid van gas los om te laten zien wat ze tegen komen als ze met hun woning van het aardgas af willen.
 • Een veelgebruikte # op dit thema opTwitter: #vangaslos

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.