This is main content

EU-Geluidkaarten gemeente Veldhoven

3e tranche (peiljaar 2016)

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op iCinity.nl. Hier vindt u tips voor het gebruik van de digitale kaart.

De kaarten en tabellen van de gemeente Veldhoven 3e tranche (2016) vindt u onder op deze pagina in pdf, inclusief het actieplan richtlijn omgevingslawaai 3e tranche.


2e tranche (peiljaar 2011)

De kaarten, tabellen en het actieplan (en toelichting) van de gemeente Veldhoven 2e tranche (2011) vindt u ook onder op deze pagina in pdf: