This is main content

Geluidwetgeving verandert door Omgevingswet

06 mei 2021

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de bestaande geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Binnen de Omgevingswet krijgt de gemeente veel meer ruimte om zelf te bepalen welke geluidnormen gelden voor bedrijfsmatige activiteiten. Daarnaast verandert bijvoorbeeld de systematiek voor industrieterreinen met een geluidzone en moeten gemeenten de geluidemissie van hun eigen wegen in kaart gaan brengen.

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben samen met de provincie een nieuwsbrief gemaakt waarin de verschillende toekomstige ontwikkelingen worden besproken.

Afbeelding van geluidmeter