This is main content

VTH-Loket N69

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de nieuwe verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het Zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69. Onder op deze pagina vindt u de lopende vergunningaanvragen en afgegeven vergunningen. 
Voor informatie, niet zijnde VTH, m.b.t. N69 kijk op www.grenscorridorn69.nl 
NB: Het VTH-Loket heeft geen betrekking op het project Kempenbaan West.  

Meer informatie

Voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving m.b.t. de nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud N69 Zuid kunt u terecht bij het VTH-Loket N69 via het e-mailadres n69@odzob.nl of telefoonnummer 06 40 19 13 41.

Overzicht aanvragen/meldingen en besluiten/bekendmakingen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de ingediende aanvragen/meldingen en besluiten/bekendmakingen m.b.t. de nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud N69 Zuid. Dit overzicht is excl. kabels en leidingen die aangelegd worden op grond van de gemeentelijke verordeningen ondergrondse infrastructuur en de verordening wegen Noord-Brabant 2010.