This is main content

Aanbesteding VTH-systeem

De ODZOB is samen met 23 gemeenten en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op zoek naar een opvolger voor SquitXO. De ODZOB is trekker van dit project. 

Aanleiding

De komst van de nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat we ons VTH-systeem aan moeten passen. SquitXO wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2021) niet meer ondersteund, maar is ook niet omgevingswet-proof. 

Voordelen gezamenlijk aanbesteden

Alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant krijgen te maken met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en sommigen hebben net als wij de grens van de aanbesteding overschreden. Daarom onderzoeken we met de 20 aangesloten gemeenten (Eindhoven heeft zelf al eerder een aanbesteding gedaan) of we gezamenlijk aan kunnen besteden. Dat levert tijdwinst voor de gemeenten op en we kunnen op die manier ook een betere prijs bedingen. Het belangrijkste is echter dat een gezamenlijke aanbesteding van een VTH systeem de informatie-uitwisseling en – deling (documenten en data) mogelijk maakt. Tot slot geeft samen aanbesteden in de huidige markt een aanzienlijk grotere kans op een goed werkend VTH-systeem omdat meer aanbieders met de aanbesteding mee zullen doen.

Werkgroepen

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, zijn we met een aantal werkgroepen aan de slag gegaan waarin vertegenwoordigers van de gemeenten, Veiligheidsregio en ODZOB zitten.

Planning

De stuurgroep heeft besloten om Genetics BV als winnaar van de aanbesteding aan te wijzen. Dit is op 21 juli definitief geworden. 

Van de 25 officieuze deelnemers hebben de gemeenten Wychen, Druten en Best aangegeven uit de aanbesteding te zullen stappen. Zij maken gebruik van een clausule die dit mogelijk maakt bij uitstel van de Omgevingswet met minimaal 1 jaar. Duidelijk is geworden dat de nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2022 wordt.

We zijn met de uiteindelijke deelnemers in gesprek over een gezamenlijke implementatie. Daarbij komen onderwerpen aan bod als: welke samenwerkingsstructuur kiezen we, welke implementatieonderdelen gaan we gezamenlijk oppakken en welke moet per deelnemer uitgevoerd worden.
 

Vragen en meer informatie:

Hebt u vragen, mail dan naar Huub Verhagen via h.verhagen@odzob.nl.