Container met afval asbest in zakken
This is main content

Asbestdakenverbod

Verbod asbestdaken van de baan

Het wetsvoorstel voor een asbestdakenverbod in 2024 gaat niet door. Dat heeft de Eerste Kamer besloten. In oktober 2018 besloot het kabinet om asbestdaken per 2024 te verbieden vanwege de hoge risico’s voor gezondheid en milieu. Iedere particulier of bedrijf moest voor die tijd het asbestdak hebben (laten) verwijderd. De Eerste Kamer heeft dit voorstel op op 4 juni 2019 verworpen. 

In Noord-Brabant is de verwijdering van asbestdaken een speerpunt van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). 

Bekijk de webpagina 'Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen? van Rijksoverheid'. 

Download de folder 'Verbod op asbesthoudende dakbedekking' van de 3 Brabantse omgevingsdiensten via de webpagina Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv).