This is main content

Eerste gegevens Regionaal Meetnet in aantocht

23 september 2022

Was groei in het verleden een belangrijke doelstelling van Eindhoven Airport, tegenwoordig zijn een goede balans tussen gezondheid, leefbaarheid en economie en een goede relatie met de omgeving de belangrijke uitgangspunten. Het Regionaal Meetnet kan daarbij van waarde zijn. ‘Drie jaar geleden is het project gestart, binnenkort bespreken we de eerste resultaten.’ 

Hoe je de uiteenlopende belangen rond een luchthaven met elkaar in balans brengt, dat weet eigenlijk niemand. Of liever: nog niemand. We gaan dat in Eindhoven uitvogelen, aldus Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport. ‘Zowel de regiogemeenten als Eindhoven Airport willen proeftuin zijn voor de landelijke luchtvaart en het ministerie van I & W heeft onze aanvraag hiervoor bevestigd. Deze proeftuin vloeit voort uit het adviesrapport ‘Opnieuw verbonden’, opgesteld door Pieter van Geel. Een van de vijf speerpunten uit dat rapport is sturen op verbetering van de luchtkwaliteit. Het Regionaal Meetnet en het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), dat vier keer per jaar plaatsvindt, helpen ons daarbij. We monitoren de uitstoot en bespreken de resultaten in het overleg.’

Data verzamelen en duiden

Het Regionaal Meetnet bestaat uit bijna 50 vaste meetpunten in Zuidoost-Brabant. Ze meten onder meer de hoeveelheid fijnstof, ultrafijnstof en stikstofdioxide (in een later stadium zal daar geluid aan worden toegevoegd). Het meetnetproject is zo’n drie jaar geleden opgestart. Het meetnet is nu twee jaar operationeel. De eerste resultaten worden dit najaar besproken, aldus wethouder Eric Beex (Eersel) en stuurgroeplid van het Regionaal Meetnet. ‘Maar daar moet je niet meteen wonderen van verwachten. Ten eerste vergt het tijd om de gegevens te duiden, zodat we de juiste conclusies trekken. Daarom zijn partijen als de GGD, TNO, RIVM en de Universiteit Utrecht bij ons aangesloten. Binnenkort bespreken we zowel ambtelijk als bestuurlijk de eerste resultaten. En ten tweede heb je eigenlijk meetgegevens over meerdere jaren nodig om trends te kunnen ontdekken.’

Eindhoven Airport wacht dat niet af en doet volgens Hellemons ondertussen wat het kan. ‘Zo zijn we bezig met de elektrificatie van alle vervoer op de grond. Dat zorgt voor minder vervuiling en minder lawaai. Verder stimuleren wij vliegmaatschappijen om met nieuwere, schonere vliegtuigen op Eindhoven Airport te vliegen. Ze betalen in dat geval minder aan landingsrechten dan wanneer ze oudere, vervuilende types inzetten. Het is trouwens een heel gepuzzel. Zo weten we dat sommige stillere vliegtuigen meer NOx uitstoten; de zogenaamde NOx-paradox. Ook kunnen wij niet zomaar een aantal vluchten schrappen; vliegmaatschappijen hebben immers landingsrechten. Daarom gaan we nu uit van een bepaalde toegestane hoeveelheid geluid waar we binnen moeten blijven en verminderen we zo veel als mogelijk onze emissies.’

Werk aan de winkel

Vraag een burger welke overlast een vliegveld geeft en hij zal zeggen: herrie. Maar voor Beex is een andere factor urgenter: het fijnstof – en dan vooral het ultrafijnstof. ‘Daar merken we weinig van, maar we weten inmiddels dat ultra-fijnstof via de longen in het bloed kan komen, wat kan leiden tot hartproblemen. Meten is weten; pas als je weet hoe de situatie is kun je de juiste maatregelen nemen.’ Hellemons: ‘Het is een kwestie van tijd, maar op termijn wordt de lucht schoner.’ Beex: ‘En dat is maar goed ook, want volgens de GGD voldoet de luchtkwaliteit nergens in Brabant aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is werk aan de winkel. Het gaat immers om onze gezondheid.’

Meer informatie over het Regionaal Meetnet is te vinden op www.odzob.nl/meetnet   

Roel Hellemons (directeur Eindhoven Airport) en Eric Beex (Stuurgroeplid Regionaal Meetnet) 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.