This is main content

Subsidieregeling beeindiging varkenshouderijlocaties

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven. 

Subsidie voor beëindiging varkenshouderij

Varkenshouders konden zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Deelnemers aan de saneringsregeling ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen. Daarvoor moet de varkenshouderij èn eventuele andere intensieve veehouderijtakken op de locatie beëindigen. De varkensrechten worden ingeleverd en doorgehaald. Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan intensieve veehouderij). Inhoudelijke informatie over de regeling treft u aan op de website van de Rijksoverheid (inschrijven is inmiddels niet meer mogelijk).

De regeling is alleen bestemd voor varkenshouderijen in veedichte gebieden (Midden- en Oost-Brabant, Noord- en Midden- Limburg, Oost Utrecht, Gelders Vallei, Veluwe, Achterhoek en Twente). Zie ‘Documenten’ via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/subsidieregeling-sanering-varkenshouderij

Meer informatie