This is main content

Subsidieregeling beeindiging varkenshouderijlocaties

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om het bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven. 

Subsidie voor beëindiging varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan de saneringsregeling, dan ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen. Daarvoor moet de varkenshouderij èn eventuele andere intensieve veehouderijtakken op de locatie worden beëindigen. De varkensrechten worden ingeleverd en doorgehaald. Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan intensieve veehouderij).De conceptregeling is op 30 april 2019 gepubliceerd. Inhoudelijke informatie over de regeling treft u aan op de website van de Rijksoverheid.

De regeling zal naar verwachting in het najaar voor een periode van zes weken worden opengesteld voor inschrijvingen. Het is alleen bestemd voor varkenshouderijen in veedichte gebieden (Midden- en Oost-Brabant, Noord- en Midden- Limburg, Oost Utrecht, Gelders Vallei, Veluwe, Achterhoek en Twente). Zie ‘Documenten’ via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/subsidieregeling-sanering-varkenshouderij

Geurscore

Wanneer een varkenshouderij zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. De subsidie wordt namelijk verstrekt op basis van geuroverlast. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van het aantal deelnemers dat zich meldt. Bij een ‘onderschrijving’ kunnen alle aanmeldingen worden gehonoreerd. Maar bij een overschrijving vallen degenen met en lage score / lage ranking af.

Meer informatie