This is main content

EU-Geluidkaarten voor agglomeratie Eindhoven gepubliceerd 

EU-Geluidkaarten voor agglomeratie Eindhoven gepubliceerd 

Bij de Europese Richtlijn Omgevingslawaai gaat het om het in kaart brengen en beheersen van geluid dat wordt veroorzaakt door auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. De richtlijn is vooral om woningen en lawaaigevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen te beschermen tegen geluid. Voor zes gemeenten van de agglomeratie Eindhoven heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant geluidkaarten en tabellen gemaakt, in het kader van de 3e tranche van deze richtlijn.

EU-richtlijn Omgevingslawaai, 3e tranche 

De EU-richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG) is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. De Richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Voorlopig worden hier echter alleen weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten in betrokken. Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, zijn volgens de richtlijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Deel 1: inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidbelastingkaarten en tabellen.

  • Deel 2: vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. De plannen moeten zich vooral richten op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens; ook moeten de actieplannen ervoor zorgen dat een goede geluidskwaliteit gehandhaafd blijft. 

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan op. Het actieplan moet een overzicht geven van de uitgevoerde acties tijdens de eerdere tranches en de nog te nemen maatregelen. 

Geluidbelastingskaarten en tabellen agglomeratie Eindhoven

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is in 2004 verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Inmiddels gaat de EU-Richtlijn Omgevingslawaai de 3e tranche in. De 1e tranche betrof 2006-2007 en de 2e tranche: 2011-2012. Bij de implementatiezijn zes agglomeraties in Nederland aangewezen. Eén daarvan is de agglomeratie Eindhoven met de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen en Veldhoven. Voorheen de SRE Milieudienst en momenteel de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geeft voor deze gemeenten uitvoering aan de EU-richtlijn Omgevingslawaai. 

Geluidbelastingkaarten Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Prorail

De Provincie Noord-Brabant heeft geluidbelastingkaarten opgesteld voor de provinciale wegen in Brabant. Voor de rijkswegen en spoorwegen hebben Rijkswaterstaat en Prorail geluidbelastingkaarten gepubliceerd. 

Actieplannen

Rechtsonder op deze pagina kunt u het 'actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai derde tranche' bekijken van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Veldhoven. 

Contact

Voor meer informatie over de geluidkaarten en/of toelichting kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. 088 36 90 369 of e-mail geluid@odzob.nl