This is main content

EU-Geluidkaarten gemeente Best

3e tranche (peiljaar 2016)

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op de website www.iCinity.nl. In het documentenblok 'EU-Geluidkaarten Best' op deze pagina vindt u tips voor het gebruik van de digitale kaart op de website van iCinity.

De kaarten en tabellen van de gemeente Best 3e tranche (2016) vindt u ook op deze pagina in het documentenblok 'EU-Geluidkaarten Best'.

Voor meer informatie over het Programma Geluid 2018-2023 van de gemeente Best verwijzen wij u naar de website van de gemeente Best. Onder groen en milieubeheer vind je het Programma Geluid 2018-2023 gemeente Best en het rapport Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranche, kaarten en tabellen agglomeratie Eindhoven.

2e tranche (peiljaar 2011)

De kaarten, tabellen en het actieplan (en toelichting) van de gemeente Best 2e tranche (2011) vindt u ook op deze pagina in het documentenblok 'EU-Geluidkaarten Best' (met vermelding '2e tranche' ervoor).