This is main content

EU-Geluidkaarten gemeente Nuenen

3e tranche (peiljaar 2016)

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op www.iCinity.nl. In het documentenblok 'EU-Geluidkaarten Nuenen' op deze pagina vindt u tips voor het gebruik van de digitale kaart op de website van iCinity.

De kaarten en tabellen van de gemeente Nuenen 3e tranche (2016) vindt u ook op deze pagina in pdf (in documentenblok 'EU-geluidkaarten Nuenen), inclusief het actieplan richtlijn omgevingslawaai 3e tranche.


2e tranche (peiljaar 2011)

De kaarten, tabellen en het actieplan (en toelichting) van de gemeente Nuenen 2e tranche (2011) vindt u eveneens in het documentenblok 'EU-geluidkaarten Nuenen' op deze pagina in pdf.