This is main content

Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet zijn alle wetten voor de leefomgeving gebundeld en gemoderniseerd. Ook komt er een nieuw digitaal loket voor overheden en vergunningaanvragers.

Het doel van de Omgevingswet…

… is de leefomgeving zo lokaal mogelijk vormgeven, zodat het beter aansluit bij de wensen van gemeenten, bedrijven en inwoners. Ook krijgen alle betrokken partijen een rol bij het maken van een Omgevingsvisie en -plan.

Ondertussen…

… zijn wij druk bezig met de voorbereidingen, samen met de provincie, gemeenten, de Veiligheidsregio, MRE, GGD en andere partners. De wet verandert namelijk bijna alle regelingen over bouw, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. En heeft dus grote impact op ons werk.   

Wat doen we als ODZOB?

We bereiden ons intensief voor op de komst van de nieuwe wet. 

Lees hier ons programma voor 2021. Voor ons programma zijn door het Algemeen Bestuur bouwstenen geformuleerd. Die lees je hier.

ICT en omgevingsdossier

Bij de uitvoering van de Omgevingswet is een optimaal beheer en ontsluiting van informatie onontbeerlijk. Landelijk wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De ODZOB werkt aan het Omgevingsdossier, waarin alle relevante data samenkomen.