This is main content

Geurbelevingsonderzoek biedt gemeenten een serieus meetalternatief

13 september 2022

Niets zo subjectief als geur, maar dat afval kan stinken daar twijfelt niemand over. Tot de belangrijkste veroorzakers van geurhinder horen vooral afvalverwerkende bedrijven. Hoewel deze bedrijven “op papier” meestal niet teveel geur uitstoten, kan de buurt dit anders ervaren. Gemeenten proberen dit te verklaren door standaardmethodieken in te zetten die geur meten. Als aanvulling heeft de ODZOB onderzoek ontwikkeld om de beleving van geur te objectiveren. In Geldrop-Mierlo heeft deze methodiek onlangs goed uitgepakt. 

Hoe meet je geurbeleving?

Er zijn meerdere methodieken om geur inzichtelijk te krijgen, legt adviseur geluid en geur bij de ODZOB, Jos Teunissen, uit. Deze kunnen afhankelijk van het probleem en situatie worden ingezet. Je hebt de standaard bronmeting waarbij een zak lucht uit een schoorsteen wordt getrokken. Maar die meetresultaten zeggen niet zo veel over de beleving bij de woningen. Ooit werd de e-nose geïntroduceerd als een wondermiddel om geurproblemen op te lossen. Maar die belofte is beperkt waargemaakt. 
Snuffelmetingen kunnen een andere goede methode zijn om geur te objectiveren als bovengenoemde standaardmetingen niet voldoende zijn. Collega’s met “gecertificeerde” neuzen gaan op systematische wijze in de buurt ruiken waar geuroverlast is gemeld. Op die manier hebben we de afgelopen jaren klachten geduid over mestverwerking in Helmond, slachtafval in Geldrop-Mierlo en de naweeën van een brand bij een bandenopslag in Someren. 

Bij snuffelmetingen wordt geur geobjectiveerd door op een punt iedere 10 seconden te noteren of geur wel of niet is waargenomen. Door dat op een slimme manier te doen, kunnen er getallen aan worden gekoppeld en conclusies aan worden verbonden. Wanneer bijvoorbeeld gelijktijdig buurtbewoners worden gevraagd naar hun hinderbeleving, is het mogelijk die geurhinderbeleving te koppelen aan de resultaten van de snuffelmetingen.

In Geldrop bleek dat niet mogelijk omdat de geur slechts op momenten aanwezig was en niet continue. Door een mankement bij het bedrijf stond een keer langere tijd een deur open en noteerden de snuffelaars prompt meer geurwaarnemingen. Daarom zijn die openslaande deuren toen als oorzaak van de hinder in de omgeving benoemd. Terwijl de invloed van open deuren jarenlang als verwaarloosbaar werd beschouwd, ook bij de standaard bronmetingen die er eerder waren uitgevoerd. Die conclusie wordt meegenomen in een nog te doorlopen revisievergunningtraject dat deze zomer is gestart. 
Stijn Meulendijks, coördinator handhaving Geldrop-Mierlo: “Het onderzoek resulteert niet direct in een verandering, wel weten we nu beter welke geuremissies de oorzaak zijn van de ervaren geuroverlast. Effectief toezicht kan uiteraard bijdragen aan een verbetering van de situatie.”  

Verschillen tussen gewone geur- en snuffelmetingen  

De methodiek van geurbelevingsonderzoek is gebaseerd op bestaande Europese meetnormen en gezond boerenverstand. Waar standaard meetmethoden alleen de geurbron meten en vervolgens de geurbelasting op de woningen moet worden berekend, ‘vangt’ een snuffelmeting dat alles in één keer.
Geurbelevingsonderzoek vindt alleen plaats in buurten waar veel mensen wonen, dus toepassing bij veehouderijen in het buitengebied is daarom niet aan de orde. 

Snuffelonderzoek is arbeidsintensief. Goed geuronderzoek kost inderdaad geld. Maar snuffelmetingen leiden wel vaak tot belangrijke inzichten die bij de standaard bronmetingen niet werden opgemerkt. Het is daarom een methodiek die bij uitstek toepasbaar is bij probleemdossiers. Bronmetingen en berekeningen geven niet altijd goed weer wat het bedrijf of de bewoners ervaren. Dat kan tot ongenoegen leiden bij beide partijen. De ervaring leert dat de kans op ongenoegen bij een geurbelevingsonderzoek duidelijk kleiner is. 

Melden is weten

Geurhinder heeft effect op de gezondheid (zie de link naar het onderzoek van de GGD op deze pagina). Om te weten dat er hinder wordt ervaren en wanneer is het belangrijk dat omwonenden geurhinder melden bij het betreffende bedrijf (indien bekend) en/of bij de milieuklachtencentrale (via S@men). 
Het afgelopen jaar kwamen via S@men in totaal 8.733 meldingen over geurhinder binnen. Dat zijn alle meldingen voor Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland samen. Dat is 20% meer meldingen dan in 2020. Van de top 10 gemeenten met meeste meldingen van geurhinder in 2021 zijn er 6 gemeenten uit Zuidoost-Brabant, waaronder Geldrop-Mierlo en Helmond.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.