This is main content

Gevolgen uitspraken Raad van State Programma Aanpak Stikstof

19 juni 2019

 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraken zijn van groot belang voor projecten nabij Natura 2000-gebieden, zoals veehouderij, woningbouwprojecten, infrastructuur en (industriële) bedrijvigheid.

Belangrijkste conclusies uitspraak Raad van State:

 1. Het PAS mag niet meer gehanteerd worden als toetsingskader voor projecten. Het op voorhand krijgen van depositieruimte kan niet op basis van verwachting van positieve effecten van nog te nemen maatregelen. Voordelen dienen bij de passende beoordeling reeds vast te staan. Hiermee wordt een streep gezet door het huidige PAS-beoordelingskader, waarin categorieën projecten slechts een meldingsplicht omvatten of zelfs vergunningsvrij waren verklaard. Meldingsplichtig wordt alsnog vergunningplichtig.
 2. Beweiden en bemesten leiden tot uitstoot van stikstof. Met het wegvallen van het PAS worden deze activiteiten vergunningplichtig. 

Belangrijkste gevolgen:

 1. De vergunningen in de onderhavige procedures zijn vernietigd. Er zijn nog ruim 180 zaken in procedure. De projecten zullen in deze vorm niet meer kunnen worden uitgevoerd. 
 2. De Afdeling benoemt expliciet dat al verleende vergunningen voor projecten in beginsel onherroepelijk zijn.
 3. Voor veehouders is het gevolg dat de vergunningen voor melkveehouderijen, met een stalsysteem met daarin beweiding, aanpassing behoeven. Dit betekent dat de activiteit ‘weiden van vee’ alsnog dient te worden vergund.
 4. Er is een tijdelijke stop op de vergunningverlening. Provincies en ministerie werken samen aan oplossingen voor de ontstane situatie.

Vergunningverlening ODZOB

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming tijdelijk stilgelegd. Vergunningverleners Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) bekijken in onderlinge afstemming met de regiogemeenten naar de gevolgen voor huidige lopende Wabo-procedures. Dit is maatwerk.

Meer informatie

De ODZOB volgt de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het PAS om gevolgen voor de regio in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie en Bij12, de landelijke website voor PAS-gerelateerde zaken. Op de website van de Raad van State vindt u jurisprudentie met betrekking tot het PAS.

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.