This is main content

Ketenaanpak bij afvalverwerkingsbedrijven

28 juni 2022

Sinds 2020 werkt de ODZOB volgens het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht en handhaving (ROK TH). We voeren toezicht uit daar waar het nodig is. Om te bepalen waar dat toezicht dan nodig is, zijn risicovolle branches en thema’s geprioriteerd. Dit jaar gaat het om de afvalbranche. Mario Kanits, beleidsadviseur, vertelt meer over de ketengerichte werkwijze die is gekozen voor dit project en de plannen voor het inrichten van een breder ingestoken ketenaanpak later dit jaar.

Binnen de afvalbranche worden veel verschillende (milieubelastende) activiteiten uitgevoerd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om bedrijven die zich bezighouden met het inzamelen, recyclen, verwerken, vervoeren, opslaan, overslaan en afvoeren of exporteren van afvalstoffen. Afval is nog steeds big business en illegale inzameling en verwerking van afval loont, zoals onlangs ook weer is aangetoond in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. Vaak draait de (lokale) overheid op voor de risico’s en de kosten als er in de afvalverwijderingsketen misstanden plaatsvinden.

Mario: “Het toezicht op afvalverwerking is een overheidstaak. Ketentoezicht is altijd een basistaak van de ODZOB geweest. Je beoordeelt als toezichthouder niet alleen het bedrijf of de inrichting, maar je kijkt naar de volledige verwerkings- of verwijderingsketen: waar gaat het mis?”

Voorbeeld kunstgrasafval

Vanuit toezicht en handhaving kun je niet alles oplossen. Mario noemt een voorbeeld: “Stel, de  kunstgrasmatten van de plaatselijke voetbalvereniging moeten worden vervangen. De gemeente vraagt offertes op bij bedrijven die dit op komen ruimen. Kijk je dan als gemeente vooral naar de kosten? Of kijk je ook naar wat er met dat afgedankte kunstgras gaat gebeuren? Wordt het bijvoorbeeld nog verwerkt en gaat het dan naar een erkend recyclingbedrijf? De goedkoopste optie betekent vaak dat het afval uiteindelijk het illegale circuit in gaat. Dan zie je dus enorme bergen kunstgrasafval ontstaan. Dat hebben we in 2019 in Dongen gezien.”

Overzicht in Brabant

Met ketentoezicht kijk je verder: op welk moment ontstaat het probleem? Dat begint in het voorbeeld van de kunstgrasmatten met bewustwording bij de gemeente. Mario licht toe: “Het gaat dus niet alleen om fysiek toezicht, maar om een slimme aanpak van de volledige keten. Die volledige keten moeten we in beeld brengen, analyseren waar het probleem zit en vervolgens onderzoeken hoe je dit het beste kunt oplossen. De ene keer kun je daar prima toezicht en/of handhaving op inzetten, maar een andere keer is er bijvoorbeeld juist gerichte voorlichting nodig. Die aanpak kan elke keer verschillend zijn. Daarom heb ik het ook liever over een ‘ketenaanpak’ dan enkel over ‘ketentoezicht’”.

(Metaal)shredder afval, kunstgrasafval en e-waste

De afvalverwerkende branche is een omvangrijke, diverse branche. We weten niet exact welke actoren zich in Brabant met afval bezig houden. Daarom moeten we de meest risicovolle ketens goed gaan omschrijven. Waar zitten deze bedrijven en wat is hun bijdrage of rol? Dit jaar richten we ons op 3 actuele onderwerpen binnen de afvalverwerkingsbranche: (metaal)shredder afval, kunstgrasafval en e-waste. “Dat doen we samen met de 2 andere Brabantse Omgevingsdiensten. Daarnaast zijn andere partners betrokken, denk aan de politie en IL&T. Het is logisch dat we voor een Brabantbrede aanpak gaan. De afvalketen houdt geen rekening met gemeente- en/of regiogrenzen. Een afgedankte koelkast uit Mierlo ligt bij wijze van spreken binnen een paar dagen en via meerdere schakels in een zeecontainer op weg naar Afrika".

Ambitie

Vanaf 2022 wil de ODZOB de basistaak ‘ketentoezicht’ als instrument en werkwijze structureel gaan inbedden in de VTH-bedrijfsvoering. Tot nu toe is hier vooral op ad hoc basis binnen enkele teams (bodem, asbest) aandacht aan besteed. In de praktijk blijkt dat de aanpak van ketens complex is; het vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Tegelijkertijd moeten meerdere organisatorische randvoorwaarden worden ingevuld om de komende jaren, stap-voor-stap, te kunnen groeien naar een professionele en informatiegestuurde ketenaanpak.

Medio september organiseren de 3 Brabantse omgevingsdiensten samen een informatieve bijeenkomst voor hun deelnemers rondom het thema ‘ketenaanpak’. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Foto van schroot
schroot

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.