This is main content

In het kort: Stikstof en Omgevingswet

30 november 2022

Ontwikkelingen stikstof

Afgelopen weken was de problematiek rond stikstof landelijk weer prominent in het nieuws. Er was natuurlijk nieuw advies van de heer Remkes aan het Rijk, er was jurisprudentie rond beweiden/bemesten en recent is op 2 november de bouwvrijstelling vervallen door een uitspraak van de Raad van State.
De interne adviesgroep van de ODZOB volgt de ontwikkelingen (die elkaar in razendsnel tempo opvolgen) en vertaalt deze waar mogelijk ook weer naar nieuwe of aangepaste werkwijzen voor de uitvoering van onze vergunning-, toezicht- en adviestaken. Zo is voor de vervallen bouwvrijstelling een stappenplan opgesteld voor vergunningverleners hoe te handelen. Dat hebben we gedeeld met de regio. Voor de agrarische vergunningverlening zijn er naar aanleiding van alle jurisprudentie nog keuzes te maken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Er is afgesproken met de 3 Brabantse omgevingsdiensten om een gezamenlijke lijn voor de uitvoering op te stellen. Als er overeenstemming bereikt is, wordt deze lijn dit jaar nog gedeeld met het bestuur van de ODZOB en de gemeentes.

Meer informatie: gebiedsontwikkeling@odzob.nl

 

Programma Omgevingswet loopt af, werk gaat gewoon door

In 2019 is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de 11 bouwstenen van de bestuursopdracht Omgevingswet. Met deze bouwstenen geven wij invulling aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Dat staat allemaal in het Programma Omgevingswet dat eind dit jaar afloopt. De inwerkingtreding zou immers 1 januari 2023 zijn. Half oktober heeft de minister Hugo de Jonge echter in overleg met alle koepels de datum van inwerkingtreding verschoven naar 1 juli 2023. Dat is de voorgenomen datum; de uiteindelijke besluitvorming hierover ligt bij de Eerste Kamer.

Binnen onze regio werken we samen met gemeenten, provincie en andere partners, zoals GGD, Veiligheidsregio en de Waterschappen. Vanuit die regionale samenwerking zijn diverse waardevolle resultaten en producten opgeleverd. In 2021 zijn regionale ketenprocessen met samenwerkingsafspraken opgeleverd, voor de voorfase, vergunning en melding. Deze processen, die afgestemd zijn op onze eigen interne processen, worden nu getest in het regionale project oefenen & inregelen. Dit jaar zijn ook we aan de slag gegaan met de uitwerking van een regionale omgevingstafel waar ruimtelijke initiatieven door het bevoegde gezag en de ketenpartners besproken kunnen worden in de voorfase. Het model is nu in concept klaar en de bedoeling is dat we daar we daar in 2023 mee verder gaan. Ook onderzoeken we of we voor inwerkingtreding al kunnen gaan samenwerken met de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt voor toezicht & handhaving, die nu ook beproefd worden. Zo hebben we onlangs deelgenomen aan een regionale sessie Ketenproces Toezicht en handhaving. Deze eerste bijeenkomst ging over samenwerken in de toezichtketen onder de Omgevingswet en was vooral bedoeld om kennis te maken en te kijken naar een integrale aanpak.
 

Meer informatie: Wouter Schenk, projectleider Omgevingswet, w.schenk@odzob.nl

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.