This is main content

Langere wachttijden aanvragen Wet natuurbescherming, vergunningprocedures gebieden Natura 2000

12 mei 2020

Te veel stikstofneerslag is niet altijd goed voor de natuur. Daarom is in veel gevallen een natuurvergunning nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor (deels) gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het PAS echter onvoldoende onderbouwd verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Inmiddels is vergunningverlening weer deels mogelijk.

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) behandelt deze procedures namens de provincie Noord-Brabant voor de gehele provincie. Omdat de vergunningverlening langere tijd heeft stilgelegen, is bij de Omgevingsdienst Brabant Noord een grote werkvoorraad ontstaan.

Vergunningaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Hoewel er valide argumenten kunnen zijn voor het prioriteren van bepaalde projecten, zal de ODBN niet op eigen initiatief afwijken van deze afspraken. Verzoeken tot prioritering lopen dan ook alleen via de provincie. Gedeputeerde Staten besluiten daarover. Heeft u een project dat mogelijk in aanmerking komt voor prioritering in de afhandeling, dan kan dat voorgelegd worden aan Deon van Schijndel en Gerdy van de Burgt via dvschijndel@brabant.nl en gvdburgt@brabant.nl.

Verder is voor een aantal onderwerpen eerst duidelijkheid van het Rijk nodig voordat vergunningen verleend kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor beweiden en bemesten en voor extern salderen met veehouderijen. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.