This is main content

Meer inzicht in grondstromen, minder bodemverontreiniging

26 april 2018

Samen met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant , Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Inspectie Leefomgeving en Transport heeft DCMR een barrièremodel grondstromen ontwikkeld. Een barrièremodel is bedoeld om de risicovolle handelingen in de keten scherper in beeld te brengen en barrières op te werpen tegen mogelijke overtredingen.

Het barrièremodel grondstromen richt zich op de (verontreinigde) grondstroom vanaf het moment dat deze de bodem verlaat tot het moment dat de grond weer wordt toegepast.

Ketensamenwerking effectiever door gezamenlijk risicobeeld

Met het barrièremodel krijgen de verschillende ketenpartners een gezamenlijk inzicht in de hele keten. Dit helpt om de risicovolle handelingen in alle schakels van de keten scherper in beeld te krijgen. Zo wordt het makkelijker om gezamenlijk barrières op te werpen tegen mogelijke overtredingen. Een gezamenlijk risicobeeld zal de samenwerking tussen de ketenpartners verder versterken. Het gezamenlijk ketentoezicht kan daardoor effectiever plaatsvinden.

De betrokken bevoegd gezagen krijgen door het barrièremodel grondstromen inzicht in de geldende regels en werkwijzen. Mogelijke overtredingen en gelegenheden daartoe worden sneller doorzien. Bovendien maakt het model eventuele blinde vlekken in de keten duidelijk.

Minder bodemverontreiniging door delen van kennis en ervaring

Het barrièremodel laat op een overzichtelijke manier het centrale proces van de grondstromenketen zien. Ook toont het model op een geordende manier de wereld eromheen. Hiermee ontstaat voor alle betrokken toezichthoudende organisaties een gemeenschappelijk beeld. Zo is beter te bepalen wat er moet gebeuren om bijvoorbeeld de criminaliteit tegen te gaan. En wie op welk moment in de keten wat moet doen hiervoor. Ook geeft het model indicaties voor nader onderzoek en is het een naslagwerk voor een inspectie in een specifiek deel van de keten.

Het model maakt het mogelijk een volledig ketentoezicht te ontwikkelen en dit toezicht verder te verbeteren. Het model is te vinden op een website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Om veiligheidsredenen is het aanmaken van een account nodig om het model te kunnen inzien.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.