This is main content

Merendeel vergunningen N69 verleend

10 november 2020

Bij de aanleg van een nieuwe weg zijn nogal wat vergunningen nodig. Denk daarbij aan vergunningen voor het kappen van bomen, bouwen van bruggen, beschermen van beschermde dieren en planten, graven van sloten en afgraven van grond. Zo ook bij de nieuwe N69 waar we de 100 al ruimschoots zijn gepasseerd. Om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken alle partners samen vanuit één loket: het VTH-Loket N69. De Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor de nieuwe N69 wordt zo eenvoudig en transparant gemaakt voor omwonenden, aannemer en partners.

Waarom een VTH-Loket N69?

Het project is complex omdat er veel vergunningen nodig zijn die bij verschillende partijen aangevraagd moeten worden. De weg houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens. Bij de aannemer zijn een tot twee medewerkers fulltime bezig met vergunningen aanvragen. Dat vraagt om goede samenwerking, afstemming en doorverwijzing bij gemeenten, waterschap en omgevingsdienst. Voor dit project is daarom gekozen om samen te werken vanuit één loket. Dit VTH-Loket N69 zorgt voor goed (voor)overleg en afstemming over alle aanvragen, vergunningen, toezicht en handhaving en eenduidige communicatie erover richting inwoners.

De aannemer heeft zo maar één aanspreekpunt wat het proces eenvoudiger maakt. En ook omwonenden kunnen de vergunningverlening beter volgen doordat alle meldingen en besluiten overzichtelijk bij elkaar worden gepubliceerd. Door de bredere communicatie voorkom je dat mensen die op de grens van een gemeente wonen in hun huis-aan-huiskrant alleen op de vergunningen van die gemeente geattendeerd worden.

In het loket zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. De provincie Noord-Brabant, waterschap de Dommel, de gemeenten Bergeijk, Valkenswaard en Veldhoven nemen deel aan het loket als bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Brabant Noord en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) nemen deel als uitvoerende organisatie. Peter de Sera, medewerker vergunningen gemeente Valkenswaard over het loket: “een prettige samenwerking, waarbij we elkaar verder helpen.”

Meer dan 100 vergunningen en meldingen

Jos van Mierlo (ODZOB), projectleider VTH-Loket N69: “Inmiddels zijn vele vergunningen verleend en meldingen gepubliceerd. De 100 zijn we ruimschoots gepasseerd.  Daarmee is het merendeel van de vergunningen voor de nieuwe N69 nu verleend”.
Een van de eerste vergunningen was de vergunning voor het afgraven van grond en het aanleggen van verhardingen. Voor de vergunningen voor de bouw van de kunstwerken (bruggen en tunnels) is vooraf uitgebreid overleg geweest over de ontwerpen van de kunstwerken die goed zijn afgestemd op de omgeving. Door de aanleg van de weg vinden er ook wijzigingen plaats in het grond- en oppervlaktewater. De watervergunningen zorgen er voor dat het watersysteem goed blijft functioneren en wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen en de effecten van droogte worden tegengegaan.

Toezicht bij uitvoering

Op de vergunningen en meldingen wordt tijdens de uitvoering toezicht gehouden. Gecontroleerd wordt of het werk volgens de meldingen en vergunningen wordt uitgevoerd en wordt voldaan aan de in de vergunning opgenomen voorwaarden. Naast controle van de vergunningen is controle op partijen grond, die gebruikt worden voor aanleg van de weg, onderdeel van het toezicht.

Website www.odzob.nl/N69

Alle meldingen en besluiten die worden gepubliceerd voor de nieuwe N69 en groot onderhoud N69 Zuid zijn gepubliceerd op www.odzob.nl/N69. Met deze extra service van het loket kan iedereen de vergunningverlening eenvoudig volgen.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.