This is main content

ODZOB brengt ongeregistreerde propaantanks in beeld

14 april 2022

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) brengt in opdracht van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant ongeregistreerde propaantanks in beeld. Veranderde wetgeving maakt het verplicht om deze propaantanks te registreren. Projectleider Ruud van Beekveld licht de aanpak toe.

Met de invoering van de Omgevingswet (per 1 januari 2023) is iedere gemeente wettelijk verplicht om alle risicovolle activiteiten in haar gemeente te registreren in het Register Externe Veiligheid (REV). Het REV gaat het huidige Register Risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) vervangen. De opslag van propaan in een propaantank is een zogenaamde risicovolle activiteit. Voor propaantanks betekent dit dat met de komst van de Omgevingswet alle propaantanks moeten worden geregistreerd. Van veel van de kleinere propaantanks hebben de meeste gemeenten geen of onvoldoende gegevens, om deze registratie goed uit te voeren.

Vorig jaar is de ODZOB al gestart met het in beeld brengen van deze kleinere propaantanks. In totaal zijn er zo’n 1.381 ‘onbekende’ propaantanks in onze regio te vinden. Deze moeten allemaal worden geregistreerd. 

Voorbeeld van een kleinere propaantank in het buitengebied

Foto: Voorbeeld van een kleinere propaantank in het buitengebied.

Aanpak registratie

Ruud vertelt: “Deze 1.381 adressen gaan we gefaseerd aanschrijven. We starten binnenkort met een eerste groep van zo’n 400 adressen. We willen dit op een innovatieve manier doen. De geselecteerde adressen ontvangen een brief met toelichting en het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen, zodat wij voor de gemeente de registratie in het REV kunnen verzorgen. Indien een bewoner niet tijdig reageert, of bijvoorbeeld moeite heeft met het invullen van een digitale vragenlijst, bezoekt een toezichthouder dit adres. Daarnaast zullen we ook steekproefsgewijs een controle uitvoeren op een aantal adressen waar we wel een ingevulde vragenlijst van ontvangen.”

Melding Activiteitenbesluit

Naast het feit dat deze propaantanks in het REV moeten worden geregistreerd, is er nog een andere wettelijke verplichting: melding Activiteitenbesluit. Ruud: “Op het moment dat iemand een propaantank in gebruik neemt, is hij/zij verplicht om een melding Activiteitenbesluit in te dienen bij de gemeente. Ook als de propaantank bijvoorbeeld is vervangen of verplaatst, moet dit bij de gemeente worden gemeld. Met de ingevulde vragenlijsten kan de eigenaar van de propaantank ook gemakkelijk zelf een melding Activiteitenbesluit bij de gemeente indienen.” 

Vervolg

Door de omvang van dit project zal de ODZOB van 2022 tot en met 2024 deze adressen opnemen in de toezichtprogramma’s van de gemeenten; alle 1.381 adressen worden gefaseerd aangeschreven. Ruud sluit af: “Dit project is een mooi voorbeeld van het bundelen van onze VTH-taken. We werken samen met onze collega’s van vergunningverlening, van toezicht, de juristen en natuurlijk de externe veiligheidsspecialisten. Met deze aanpak kunnen we al deze kleinere propaantanks efficiënt registreren voor onze hele regio.”

Meer informatie: https://www.odzob.nl/propaantanks

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.