This is main content

Risicogerichter toezicht door project Intensivering Toezicht veehouderijen

21 december 2021

Als onderdeel van het project ‘Intensivering Toezicht veehouderijen’ zijn in drie jaar tijd alle veehouderijen in 43 Brabantse gemeenten getoetst aan alle relevante milieu- en natuurwetten. Het eindrapport, het resultaat van een samenwerking tussen de Provincie, de drie Brabantse omgevingsdiensten en gemeenten, verscheen onlangs. Joyce van Geenen, projectleider voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: ‘We zijn echt trots op dit resultaat en vooral ook op hoe we dat samen voor elkaar hebben gekregen’.

Bij aanvang van het project waren er 7089 bedrijven in beeld voor een controle. Na actualisatie van de gegevens, bijvoorbeeld omdat bedrijven deelnamen aan een beëindigingsregeling, en nadat enkele gemeenten niet langer deelnamen aan het project, bleven er 5994 bedrijven over.

Actueel beeld van het naleefgedrag in de sector
Met het intensieve toezicht wilden provincie en gemeenten inzicht krijgen in de sector in transitie. Om dit te bereiken zijn allerlei aspecten onderzocht die samenhangen met de intensieve veehouderij en de transitie waarin deze sector zich bevindt, denk aan naleving van regels (oneerlijke concurrentie door niet-naleving), problematiek van stilzitters en stoppers, leegstand (sloop, herbestemming, criminaliteit, ondermijning) en asbest.

Merendeel lichte overtredingen
Uit de resultaten blijkt dat bij 52% van de veehouderijen een overtreding is vastgesteld. In de meeste gevallen ging het daarbij om een lichte overtreding, die eenvoudig te herstellen is. Bijvoorbeeld een administratieve fout, een ontbrekend logboek of een niet gekalibreerde ph-meter. In 5% van de gevallen was er sprake van een zware overtreding. Daarop is direct bestuurlijk of strafrechtelijk actie ondernomen.

Toezicht efficiënter en effectiever
Het ITv project heeft bruikbare digitale instrumenten opgeleverd die meer gerichte mogelijkheden bieden voor toezicht en handhaving. Door de eenduidige wijze van controleren is er nu gelijke informatie beschikbaar van de veehouderijen in de provincie. Gegevens zijn voor de gemeenten en via een portal toegankelijk. Door het Brabants Omgevingsdatalab (BOD) zijn de door ITv verzamelde gegevens ontsloten met de  veehouderij keuzetool (VKT). Deze tool geeft op een snelle en eenvoudige manier toegang tot alle relevante informatie over veehouderijen en ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van risicogericht toezicht.
 

Tonny Meulensteen, als lid van het Dagelijks Bestuur van de ODZOB betrokken bij het project: ”De tools zetten we in op plekken waar het nodig is. We willen niet meer toezichtsuren creëren, wel minder toezicht op de plekken waar we niet hoeven zijn. We hebben ook ontdekt dat er nog veel meer uit te halen is op andere beleidsvelden en dat samenwerking met slim acteren nog veel meer op kan leveren’.

De Provincie heeft een magazine uitgebracht over dit project.

De rapportage van het Project Intensivering Toezicht vindt u linksboven.

Foto van koeien

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.