Controle bij een asbestsanering door toezichthouder ODZOB
This is main content

Sloopmelding

Als u asbest gaat of laat verwijderen, moet u hiervan de gemeente op de hoogte stellen via een sloopmelding. Dit kan via het online omgevingsloket (OLO) of met een formulier van de gemeente. U moet de sloopwerkzaamheden 4 weken van tevoren melden.

Meer informatie