This is main content

Specifieke uitkering voor energiebesparing bij bedrijven

13 september 2022

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft aan zijn dagelijks bestuur voorgesteld om bij het Rijk een aanvraag in te dienen voor SPUK-geld. Met deze ‘specifieke uitkering’ (bijna 2,5 miljoen over 5 jaar) kunnen we het toezicht op energie bij bedrijven en instellingen in onze regio meer vormgeven én het toezicht een extra kwaliteitsimpuls geven. 

Adviseur duurzaamheid en klimaatbeleid Erica Derijcke legt uit wat dit concreet betekent: “Met deze middelen kunnen we extra toezicht inzetten op de energiebesparingsplicht van bedrijven. Zo kunnen we bedrijven en instellingen beter adviseren bij het behalen van hun energiedoelstellingen.” 

Van algemeen naar specifiek

Toezichthouders van de omgevingsdiensten worden betaald uit gemeentemiddelen. Dat komt in de praktijk neer op algemeen bedrijfstoezicht met energie en duurzaamheid als onderdeel daarvan. De Specifieke uitkering doet een schep bovenop de reeds bestaande middelen. “Met dat geld kunnen we jaarlijks 3 tot 4 fte extra inzetten, specifiek voor toezicht op de energiebesparingsplicht. Zo kunnen toezichthouders meer ervaring opdoen met de praktijk van energiebesparing bij bedrijven en kunnen ze zich meer specialiseren.” 

Bovenop de gemeentemiddelen bekostigt het Rijk nu ook al extra toezicht op energie, maar dat gebeurt in natura: door de inzet van externe toezichthouders. De inzet van eigen specialisten ziet Erica als een groot voordeel. “Zo kunnen we als omgevingsdienst zélf kennis en kunde opbouwen. Meer ervaring leidt ook tot een beter advies voor bedrijven. En met meer specialistische collega’s in huis, kan ik als adviseur met nog beter passende adviezen naar gemeenten toe. Zo creëren we een kwaliteitsimpuls.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Energieproject basisschool

Win-win

Ook toezichthouder Geert Robben ziet toegevoegde waarde in specialistische versterking van het energietoezicht. “Het toezicht op bedrijven en instellingen is een aparte tak van sport. Het gaat om complexe materie, dat vraagt om expertise. Het werk heeft een adviserende component in zich. Ik ken toezichthouders die juist om die reden het liefst alleen maar energie doen. Ondernemers staan open voor jouw advies voor energiebesparende maatregelen. Niet alleen omdat het móet, maar ook omdat het voor hen een kostenbesparing oplevert. Juist in deze tijd! Een win-win situatie dus.” 

Bijdragen aan klimaatdoelen

Om de SPUK-aanvraag te kunnen doen, maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen. Deze aanvraag stemmen we met de gemeenten af. Wethouder Bonte van gemeente Helmond, tevens portefeuillehouder duurzaamheid in het dagelijks bestuur van de ODZOB: “Met deze extra middelen kan de ODZOB gemeenten helpen in het realiseren van hun klimaatdoelen. Voor bedrijven kan de intensivering van het toezicht een extra stimulans zijn om energiebesparende maatregelen toe te passen.”

Bedrijven hebben een informatieplicht waarbij ze moeten aangeven in hoeverre ze de verplichte energiebesparende maatregelen hebben genomen. De laatste rapportage stelden ze in 2019 op, in 2023 moeten ze opnieuw rapporteren. Erica Derijcke: “Op basis van die gegevens krijgt de omgevingsdienst inzicht: wat moet er nog gebeuren, wat is er nog aan energiebesparingspotentieel en bij welke bedrijven of branches is de meeste winst te behalen? Daarop kunnen we het toezicht prioriteren en waar nodig handhaven. Direct bijdragen aan verduurzaming dus!”

Zekerheid van energiebesparing

Het grootste deel van de gelden (70%) is bestemd voor toezicht en handhaving. Toezichthouders controleren of een bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht. Als dat nog niet het geval is, krijgt het bedrijf een hersteltijd. Daarna volgt een hercontrole. Is er dan nog steeds meer nodig, dan volgt juridische inzet – het stukje handhaving. Erica: “Toezicht en handhaving geeft gemeenten de zekerheid van energiebesparing. Duurzaamheidsdoelstellingen worden direct realiseerbaar, mooi vind ik dat.”

De overige 30% is bestemd voor opleiding en training van toezichthouders én voor activiteiten die bijdragen aan nog meer energiebesparing en duurzaamheid. “Denk aan bijeenkomsten voor bedrijven om ideeën uit te wisselen voor bovenwettelijke maatregelen. Er is ontzettend veel mogelijk!”

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.