This is main content

Stikstof bij de ODZOB

13 september 2022

Stikstof.. Geen radio- of televisiezender kun je aanzetten, geen krant open slaan.. Het gaat er over. Stikstof is letterlijk en figuurlijk overal. Dus ook bij de ODZOB. Maar hoe zit dat dan nu, na de PAS-uitspraken van 2019? Merken we bij de ODZOB veel van de landelijke overleggen en debatten? 

‘Stikstof’ is inderdaad een onderwerp dat in veel ODZOB-dossiers naar voren komt. Bij WABO-vergunningen moet er getoetst worden of ook een vergunning nodig is op grond van de Wet natuurbescherming, waar ‘stikstof’ onder valt. Ook moeten we bij controles op grond van de WABO, of op grond van de Wet natuurbescherming, onderzoeken of er wordt voldaan aan de regels rondom de mogelijke neerslag van stikstof. Juristen en adviseurs Ruimtelijke Ordening van de ODZOB krijgen in veel dossiers ook te maken met dit onderwerp. Dan kunnen er ook nog stikstofvragen leven, los van de WABO-situaties. Al met al: bij de ODZOB zitten we er midden in. 

Kind bij koeien in wei

Samenwerking in Brabant

Dit betreft echter telkens wel de uitvoeringspraktijk. Wat er nu dagelijks in het nieuws is, raakt de ODZOB niet rechtstreeks. We kunnen pas handelen naar de regels, als ze er zijn. Wel probeert de ODZOB (samen met de andere omgevingsdiensten in Brabant en de provincie Noord-Brabant) zijn mening en visie naar voren te brengen. Een voorbeeld hiervan is de zienswijze die de ODZOB (namens de 3 omgevingsdiensten in Brabant) heeft ingediend tijdens de internetconsultatie van nieuwe regelingen voor stoppende agrariërs. Naast beleid zijn we afhankelijk van gerechtelijke uitspraken. Zeer veel onderwerpen met betrekking tot stikstof, staan ‘op de rol’ bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat definitief bepleit is hoe om te gaan met sommige onderwerpen, zullen zij een uitspraak moeten doen. Zo is dat bijvoorbeeld eerder al gebeurd in de uitspraak inzake de vergunningplicht van een agrarisch bedrijf aan de Logtsebaan te Oirschot over uitbreidingen/wijzigingen van bedrijven waarbij de stikstofdepositie niet toeneemt.

Voorbeeld 

Het meest recente voorbeeld van een onderwerp waar zeer veel onduidelijkheden spelen, betreft AERIUS Register 2021. De Regeling natuurbescherming is aangepast en het register is hier nu in opgenomen. Volgens informatie van Rijksoverheid, gedeeld via www.aanpakstikstof.nl, wordt de erin opgenomen stikstofruimte toebedeeld aan woningbouwprojecten en de legalisatie van voormalige PAS-meldingen. Hoe dit echter in zijn werk gaat, is niet bekend. De ODZOB heeft hierover vragen gesteld aan de andere omgevingsdiensten en de provincie Noord-Brabant. Vooralsnog zijn enkel de eisen uit de Regeling zelf bekend. Uitvoeringsvragen worden dan ook doorverwezen naar de Helpdesk Stikstof

Tot slot

Op dit moment zijn er dus veel vraagstukken maar bestaat er ook een zekere status quo. De ODZOB doet het met de informatie die er wél is en handelt daarnaar, zodat het werk met zoveel mogelijk zekerheid kan worden afgeleverd. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we per casus naar de beste oplossing binnen de juridische kaders.
Vragen of verzoeken om informatie kunnen altijd worden gesteld/ingediend via e-mailadres gebiedsontwikkeling@odzob.nl.   

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.