This is main content

Gewijzigd Tijdelijk handelingskader PFAS

De Brabantse omgevingsdiensten hebben nauw samengewerkt om het handelingskader een regionale invulling te geven. Inmiddels is in de meeste Brabantse gemeenten de ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ vastgesteld.

Besluit bodemkwaliteit en PFAS

Gemeenten zijn (veelal) het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en geven, al dan niet in regioverband, invulling aan specifiek lokaal beleid voor grondverzet. Dit specifieke beleid is bijna altijd gebaseerd op het standaard NEN-pakket, PFAS is hier geen onderdeel van. Echter, PFAS vormt wel een potentieel milieurisico bij grondverzet.

‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’

In 2019 was er sprake van een stagnatie in het grond- en baggerverzet nadat PFAS diffuus in de Nederlandse (water)bodem was aangetoond. Op 8 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer om de stagnatie daar waar mogelijk op te heffen. Daardoor kregen de omgevingsdiensten een formeel toetsingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Op 29 november 2019 werd er landelijk een nieuwe (tijdelijke) achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem vastgesteld. Daardoor werd de norm van 0,1 verhoogd.

Brabantse Handreiking PFAS

De Brabantse omgevingsdiensten hebben inmiddels een 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ aan de gemeenten aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een Brabantse norm, vastgesteld op grond van het Brabantbrede bodemonderzoek waarin de achtergrondwaarden voor Brabant zijn berekend. De norm is bepaald op basis van een zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd.

Met deze Handreiking hebben de gemeenten een werkbare norm voor de toepassing van grond in Brabant. Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer gestaag op gang komen.

Actualisatie 2 juli 2020

Op 2 juli 2020 is een geactualiseerde versie van het landelijk ‘Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze geactualiseerde versie vervangt de handelingskaders van 8 juli en 28 november 2019. Het Tijdelijk handelingskader van 2 juli 2020 verruimt de landelijke normen voor grondverzet van PFAS-houdende grond. Deze landelijke normen zijn niet specifiek toegespitst op de Brabantse situatie. Dat betekent dat de Brabantse handreiking, gebaseerd op lokale normen, nog steeds van kracht is, daar waar deze bestuurlijk is vastgesteld. De geldende normen per Brabantse gemeente kunt u vinden op de websites van de verschillende omgevingsdiensten (zie links onderaan dit bericht).

Vervolg

De Brabantse omgevingsdiensten hebben inmiddels opdracht gegeven voor het opstellen van een (aanvullende) bodemkwaliteitskaart PFAS. Deze zal naar verwachting najaar 2020 bestuurlijk worden vastgesteld door de gemeenten. Dan wordt ook bekeken of er een nieuwe Brabantse invulling voor het Tijdelijk handelingskader komt.

Situatie regio Zuidoost-Brabant

Hieronder is aangegeven welke gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant de Brabantse Handreiking PFAS hebben vastgesteld.

Gemeente Beleid
Asten Handreiking Noord-Brabant
Bergeijk Handreiking Noord-Brabant
Best Handreiking Noord-Brabant
Bladel Handreiking Noord-Brabant
Cranendonck  Handreiking Noord-Brabant
Deurne Handreiking Noord-Brabant
Eersel Handreiking Noord-Brabant
Geldrop-Mierlo Handreiking Noord-Brabant
Gemert-Bakel Handreiking Noord-Brabant
Heeze-Leende Handreiking Noord-Brabant
Laarbeek Handreiking Noord-Brabant
Nuenen c.a. Handreiking Noord-Brabant
Oirschot Landelijke tijdelijke handelingskader
Reusel-De Mierden Handreiking Noord-Brabant
Someren Handreiking Noord-Brabant
Valkenswaard Handreiking Noord-Brabant
Veldhoven Handreiking Noord-Brabant
Waalre *
   
Eindhoven Bodemkwaliteitskaart
Helmond Bodemkwaliteitskaart
Son en Breugel Landelijke tijdelijke handelingskader
   
* Voorlopig Landelijke tijdelijke handelingskader (Handreiking Noord-Brabant nog niet vastgesteld)

Vragen en meer informatie

Nadere informatie en een FAQ-overzicht over het tijdelijke handelingskader is te vinden op de Bodemplus-pagina.

Wanneer u wilt weten of een locatie mogelijk als bronlocatie moet worden aangemerkt raadpleeg dan het Expertisecentrum PFAS.

Voor vragen over de Brabantse handreiking kunt u terecht bij de omgevingsdiensten:
Omgevingsdienst Brabant Noord bodemloket@odbn.nl
Omgevingsdienst Midden West Brabant info@omwb.nl (o.v.v. PFAS)
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bbk@odzob.nl

Via de websites van de drie Brabantse omgevingsdiensten houden wij u op de hoogte van verdere onwikkelingen.
Omgevingsdienst Brabant Noord
Omgevingsdienst Midden West Brabant
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant