This is main content

Tijdelijk handelingskader PFAS

Invulling van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ door de Brabantse omgevingsdiensten. Op 8 juli 2019 is een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ uitgebracht door het ministerie van Infrastructuur en Water. Het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS is op 2 juli 2020 geactualiseerd. Momenteel onderzoeken we welke gevolgen dit kader heeft voor de Brabantse aanpak.

Brabantse aanpak

De Brabantse omgevingsdiensten hebben nauw samengewerkt met de bevoegde overheden om het tijdelijke handelingskader om te zetten naar lokaal beleid.

Op 27 november 2019 is de 'Handreiking toepassing PFAS-houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten in Brabant aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een tijdelijke, lokale PFAS-norm.

De norm is bepaald op basis van een zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd. Omdat de norm gebaseerd is op gebiedsspecifiek onderzoek is deze iets hoger dan de landelijke norm (2019), maar nog steeds onder de laagste risicogrenswaarde van het RIVM.

Met de Handreiking PFAS Noord-Brabant bieden de gemeenten een werkbare norm voor de toepassing van grond in Brabant. Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer gestaag op gang komen. Verder werken de Brabantse omgevingsdiensten aan een gecoördineerde actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten. Deze worden medio 2020 verwacht. Tot die tijd geldt de tijdelijke PFAS-norm volgens de Handreiking.

Situatie Zuidoost-Brabant

In onderstaande tabel is aangeven welke gemeenten binnen de ODZOB de handreiking PFAS-Noord-Brabant hebben vastgesteld. Daarnaast is aangegeven welke gemeenten eigen lokaal of landelijk beleid voeren omtrent PFAS.

Gemeente Beleid
Asten Handreiking Noord-Brabant
Bergeijk Handreiking Noord-Brabant
Best Handreiking Noord-Brabant
Bladel Handreiking Noord-Brabant
Cranendonck  Handreiking Noord-Brabant
Deurne Handreiking Noord-Brabant
Eersel Handreiking Noord-Brabant
Geldrop-Mierlo Handreiking Noord-Brabant
Gemert-Bakel Handreiking Noord-Brabant
Heeze-Leende Handreiking Noord-Brabant
Laarbeek Handreiking Noord-Brabant
Nuenen c.a. Handreiking Noord-Brabant
Oirschot Landelijke tijdelijke handelingskader
Reusel-De Mierden Handreiking Noord-Brabant
Someren Handreiking Noord-Brabant
Valkenswaard Handreiking Noord-Brabant
Veldhoven Handreiking Noord-Brabant
Waalre *
   
Eindhoven Bodemkwaliteitskaart
Helmond Bodemkwaliteitskaart
Son en Breugel Landelijke tijdelijke handelingskader
   
* Voorlopig Landelijke tijdelijke handelingskader (Handreiking Noord-Brabant nog niet vastgesteld)

Vragen

Voor vragen over de Handreiking PFAS Noord-Brabant kunt u terecht bij:

Meer informatie over PFAS vindt u op de website van Bodem+.

Wanneer u wilt weten of een locatie mogelijk als bronlocatie moet worden aangemerkt raadpleeg dan het Expertisecentrum PFAS (zie de 'links' op deze pagina).