This is main content

‘Ons werk vindt plaats op het erf én aan de keukentafel’

28 januari 2020

Het zijn roerige tijden in het land van de veehouderijen. Veel veranderingen worden doorgevoerd en gevraagd. Het dichtbevolkte veehouderij landschap vraagt om aanpassingen om voort te kunnen blijven bestaan. In 2009 is het Actieplan ammoniak opgesteld. Omdat veel pluimvee- en varkenshouders er niet in slaagden om de dieren in emissiearme stallen te houden is er een landelijk gedoogbeleid opgesteld. Hiermee kregen de bedrijven de mogelijkheid om tijdelijk (relatief simpele) emissiearme maatregelen door te voeren. Hierdoor hoefden zij niet te voldoen aan de best beschikbare (en daarmee duurdere) technieken die er zijn. Daarbij gold wel de voorwaarde dat ze dan per 1 januari 2020 per direct zouden stoppen. De groep die zich hiervoor aan heeft gemeld is in het bezit van veelal ‘traditionele’ stallen die geen emissie verlagende stalsystemen hebben.  Inmiddels is het 1 januari geweest en voeren de drie omgevingsdiensten in Brabant namens gemeenten en provincie de controles op ‘de stoppers’ uit. Zijn ze daadwerkelijk gestopt?

Gezond boerenverstand

‘We controleren hoofdzakelijk drie onderdelen,’ vertelt de projectleider van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). ’ Zijn er nog dieren aanwezig? Is er nog mest aanwezig en worden de stallen onklaar gemaakt?  Drie ogenschijnlijke simpele vragen. In de praktijk kan dat anders uitpakken. Met gezond boerenverstand gaan we aan tafel en bekijken we per ondernemer de situatie. Want wat doe je met ondernemers die nu nog dieren houden? Of waar nu nog mest aanwezig is. Hoe handel je dan? Een agrarisch toezichthouder legt uit: ’In de uitvoering van de controles zoeken we naar balans. We werken aan emissieverlaging, met een menselijke maat. Alle toezichthouders werken volgens de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Interpretatie is daarbij van groot belang. Bij een ondernemer die geen dieren meer houdt, maar nog wel een stal heeft die intact is, bespreek je hoe hij / zij op zeer korte termijn ook de stal ‘onklaar’ kan maken. Een hercontrole wordt dan sowieso gepland. Voorop staat dat we de emissies willen verlagen én de ondernemers in beweging proberen te krijgen, zodat zij voor zichzelf een andere toekomst kunnen creëren.  Wanneer een ondernemer overstapt van het houden van dieren naar akkerbouw gaan we anders om met bijvoorbeeld de opslag van mest. We moeten wel blijven nadenken en niet het systeem pertinent boven het doel stellen.’

Toekomstplannen

Voor ondernemers betekent dit het einde van een tijdperk. Een belangrijke beslissing waarbij ze niet over 1 nacht ijs zijn gegaan. Vaak zijn er al ideeën of plannen voor de toekomst, met of zonder het houden van dieren, zoals rundvee. ‘Wat zijn jouw toekomstplannen?’ is voor ons dan ook een hele belangrijke vraag. Met het antwoord daarop kunnen wij kijken hoe we kunnen helpen. Kunnen we hen nog doorverwijzen naar gemeenten (ondersteuningsteams / erfbetreders) of andere loketten en instanties die mee kunnen helpen om de ondernemer een goede toekomst te geven? Wanneer een ondernemer in de toekomst herbestemming toepast, moeten we ook kijken naar de huidige en toekomstig benodigde vergunningen. Kortom, wat is er nodig om de ondernemer verder te helpen.

Vertel eens…

Het controleren van de deelnemers aan de stoppersregeling is dan ook veel meer dan alleen het controleren of een ondernemer gestopt is. Het is in gesprek gaan en verder denken. Wat overigens niet betekent dat we niet handhaven. We controleren natuurlijk of alles in praktijk klopt met datgene wat op papier staat.  Bij ondernemers waar duidelijk is dat ze moedwillig overtreden, daar wordt gehandhaafd. Maar voorop gesteld gaan we van het positieve uit en horen we graag de verhalen achter de situatie die we aantreffen zodat we mee kunnen denken. ‘Vertel eens…’daar begint ons werk vaak mee.

 

 

 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.