This is main content

Invulling van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ door de Brabantse omgevingsdiensten

07 augustus 2019

Het grond- en baggerverzet staat stil sinds PFAS diffuus in de Nederlandse (water)bodem is aangetoond. PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen. Deze stoffen komen diffuus verspreid in de bodem in Nederland voor en kunnen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu geven.

Om deze stagnatie daar waar mogelijk op te heffen is vanaf 8 juli 2019 een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd. De Brabantse omgevingsdiensten werken nauw samen om het tijdelijke handelingskader op een uniforme manier lokaal toe te passen bij toezicht en handhaving en bij het actualiseren van lokaal gebiedsspecifiek beleid voor duurzaam bodembeheer.

UPDATE 29-11-2019

Op 29 november 2019 heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) op advies van het RIVM een brief aan de Tweede Kamer aangeboden over de aanpassing van het tijdelijk handelingskader PFAS. Hiermee is er landelijk een nieuwe (tijdelijke) achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem vastgesteld. Dat betekent dat de norm van 0,1 is verhoogd naar een nieuwe norm die per direct van kracht is.

De Brabantse omgevingsdiensten hebben inmiddels een 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een Brabantse norm, vastgesteld op grond van het Brabantbrede bodemonderzoek waarin de achtergrondwaarden voor Brabant zijn berekend. Hierover worden door de individuele colleges de komende weken bestuurlijke besluiten genomen. Tot die tijd is de landelijke norm van kracht in Brabant.

De Brabantse omgevingsdiensten lichten de gevolgen toe van het tijdelijk kader voor de praktijk van de aannemerij en advieswereld. 
Lees meer over het tijdelijk handelingskader PFAS op onze website 

 

 

 

Grond foto