This is main content

Invulling van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ door de Brabantse omgevingsdiensten

07 augustus 2019

Het grond- en baggerverzet staat stil sinds PFAS diffuus in de Nederlandse (water)bodem is aangetoond. PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen. Deze stoffen komen diffuus verspreid in de bodem in Nederland voor en kunnen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu geven.

Om deze stagnatie daar waar mogelijk op te heffen is vanaf 8 juli 2019 een ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd. De Brabantse omgevingsdiensten werken nauw samen om het tijdelijke handelingskader op een uniforme manier lokaal toe te passen bij toezicht en handhaving en bij het actualiseren van lokaal gebiedsspecifiek beleid voor duurzaam bodembeheer.

De Brabantse omgevingsdiensten lichten de gevolgen toe van het tijdelijk kader voor de praktijk van de aannemerij en advieswereld. 
Lees hier meer 

 

 

 

Grond foto