This is main content

Kadernota 2022

03 december 2020

De Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is op 19 november door het Algemeen Bestuur van de ODZOB vastgesteld. In de Kadernota staat onze missie en visie, de uitdagingen waarvoor de ODZOB de komende jaren staat en de aandachtsgebieden waarop wij ons als dienst in 2022 gaan focussen. De financiĆ«le uitgangspunten die in de Kadernota zijn opgenomen, zorgen voor waarborging van een sluitende begroting. Bijzonder punt van aandacht daarbij is de nul-lijn voor wat betreft de tariefontwikkeling van de ODZOB.

De ontwerpbegroting 2022, waarin de uitgangspunten van deze Kadernota worden uitgewerkt, wordt eind februari 2021 verzonden naar de raden en staten met daarbij de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen op deze begroting.

Kaft van Kadernota 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant