This is main content

Nieuwsflits Samen Sterk in Brabant (SSiB)

13 december 2017

Deze week is de nieuwsflits van Samen Sterk in Brabant (SSiB) weer verschenen. De activiteiten van het Handhavingsteam Buitengebied zijn ook te volgen via Twitter: @SSiBBrabant.

De nieuwsflits is een uitgave van alle samenwerkende partners binnen SSiB:
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Provincie Noord-Brabant, alle Brabantse gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders, Brabant Water en Evides. Meer informatie: www.odbn.nl/ssib