This is main content

OD on Tour voorjaar 2021

06 mei 2020

Ruim 120 raadsleden, Statenleden, samenwerkingspartners en andere belangstellenden deden afgelopen jaar mee aan de ODZOB on Tour. Deze week kreeg een 8 als rapportcijfer. De komende editie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De exacte data worden nog bekend gemaakt. De ODZOB trekt hierbij samen op met de collega-diensten ODBN in de regio Brabant Noord en OMWB in de regio Midden- en West-Brabant.

De ODZOB maakt achter de schermen veel werk van de On Tour week om onze deelnemers een kijkje te geven achter de schermen van het werk van een toezichthouder, handhaver, adviseur of vergunningverlener. Laarzen aan en mee naar een veehouderij dus, of helm op en mee naar een bouwplaats. Om zo met eigen ogen te zien én te ervaren hoe wij ons in de praktijk inzetten voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Ter inspiratie OD on Tour 2019 in beeld en cijfers.

De actuele ontwikkelingen rondom corona maken het op dit moment niet mogelijk om een complete planning te kunnen garanderen, deze volgt later dit jaar.