This is main content

ODZOB controleert vuurwerkverkoop en -opslag

22 december 2022

Nadat er twee jaar een landelijk vuurwerkverbod was door corona, is de verkoop van consumentenvuurwerk dit jaar weer toegestaan. Er wordt dan ook weer vuurwerk verkocht op diverse vuurwerkverkooppunten in Zuidoost-Brabant. Toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) gaan 29, 30 en 31 december dit jaar op pad om de bedrijven te controleren op de veiligheidsvoorschriften rond de verkoop en opslag van vuurwerk.

Vuurwerkcontrole vuurwerkverkooppunt

Een vuurwerkverkooppunt in Zuidoost-Brabant.

Toezichthouden daar waar het nodig is: dat is het uitgangspunt van het Regionaal Operationeel Kader (ROK) Milieutoezicht van de ODZOB. Om te bepalen waar dat toezicht nodig is, zijn risicovolle branches en thema’s geprioriteerd. Bij de opslag en verkoop van vuurwerk kunnen eventuele incidenten een effect hebben op de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of explosie. Vuurwerkverkooppunten zijn dus geprioriteerd en zullen allemaal gecontroleerd worden dit jaar. Na vragen en zorgen van burgers over de verkoop van vuurwerk in supermarkten, zogenoemd fop- en schertsvuurwerk, zijn deze locaties vorig jaar bezocht. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Dit jaar is daarom besloten om deze niet opnieuw te controleren. 

Vermindering vuurwerkverkooppunten

In 2019 waren er 62 vuurwerkverkooppunten in de regio Zuidoost-Brabant. De afgelopen 2 jaar is een aantal van deze verkooppunten gestopt. Dit blijkt een landelijke trend te zijn. In Nederland is op steeds minder plekken vuurwerk te koop, zo ook in Zuidoost-Brabant (Algemeen Dagblad, 13 december 2022).

Verkoop 

De ODZOB controleert de verkooppunten in Zuidoost-Brabant namens de gemeenten. Op de laatste 3 dagen van dit jaar voeren de toezichthouders een fysieke controle uit bij alle verkooppunten. Deze verkooppunten zijn met name inrichtingen die vallen onder de detailhandel, maar waar door het jaar heen andere activiteiten plaatsvinden. Denk aan bijvoorbeeld tuincentra, fietsenzaken en speelgoedzaken. Het is dus belangrijk dat de ondernemer zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften voor de opslag en verkoop van vuurwerk. 

Informatie vooraf

Rens IJpelaar is een van de toezichthouders die deze dagen de vuurwerkverkooppunten gaat controleren: “Alle verkooppunten in onze regio hebben eind november een brief ontvangen waarin we aankondigen dat we ze controleren tijdens de vuurwerkverkoopdagen. Ook attenderen we de ondernemer op de zaken die hij op orde moet hebben voor de opslag van het consumentenvuurwerk. Daarnaast vragen we in de brief ook aan de ondernemer of er consumentenvuurwerk (categorie F1 en F2) wordt verkocht of dat men uitsluitend fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) verkoopt. Dit zijn 2 verschillende categorieën met verschillende bijbehorende veiligheidsvoorschriften.”

Toezicht

Tijdens de fysieke controle controleert de toezichthouder de verkooppunten met behulp van een digitale checklist. Rens: “Hierin staan vragen als: zijn de sprinklers in orde? Is de waterdruk voldoende? Voldoet de opslag aan de brandwerendheidseisen? Is het vuurwerk voorzien van het juiste keurmerk? Ook de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk controleren we.” 

Ook bekijkt de toezichthouder het gedrag van de werknemers: kent het personeel de regels voor de verkoop van vuurwerk en zijn ze op de juiste manier geïnstrueerd?

Maatregelen waar nodig

Wat gebeurt er als er iets niet op orde is? Rens legt uit: “Bij een kleine overtreding vindt een hercontrole plaats op korte termijn, bijvoorbeeld later op dezelfde dag. Bij grotere technische gebreken overleggen we intern met een boa en jurist wat een passende maatregel is. Een voorbeeld van een groter gebrek is dat de sprinkler- of brandmeldinstallatie niet jaarlijks is geïnspecteerd. En daardoor is dan niet aangetoond dat de installaties bij een calamiteit ook werken. Een passende maateregel kan dan zijn om het vuurwerkverkooppunt direct te sluiten.” 

Samen zorgen we voor een veilige en gezonde leefomgeving, ook tijdens de laatste dagen van het jaar!

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.