This is main content

ODZOB en Genetics tekenen contract VTH-systeem

09 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 werken 23 organisaties in Zuidoost-Brabant met dezelfde software op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Hiermee zijn wij, een jaar eerder dan verplicht, klaar voor de invoering van de Omgevingswet. 

Op 5 oktober heeft de ODZOB een contract getekend met Genetics B.V. Zij leveren de nieuwe software op het gebied van VTH. 

De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat we ons huidige VTH-systeem (SquitXO) aan moeten passen. SquitXO wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2021) niet meer ondersteund en is niet ‘omgevingswet-proof’. Door met zoveel deelnemers in Brabant-Zuidoost dezelfde VTH-software te gaan gebruiken, wordt samenwerking in de toekomst eenvoudiger en efficiënter.

Ondertekening samenwerking ODZOB Getronics

v.l.n.r.: Huub Verhagen (Projectleider VTH), Dunya Demir (jurist Genetics B.V.), Jochem Berns (Concerninkoper bedrijfsvoering & ICT Bizob), Bayram Demir (CEO Genetics B.V.) en Ron Cremers (plaatsvervangend directeur ODZOB)