This is main content

ODZOB krijgt complimenten uit Japan voor presentatie over bodemenergie

02 juli 2021

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse zaken in Japan hebben twee Nederlandse ambtenaren onlangs een presentatie verzorgd tijdens een Webinar van een Japanse delegatie. Japan wil -net als Nederland- haar energievoorziening verduurzamen. Wind- en zonne-energie is voor dat land geen goede grote optie. Japanse ambtenaren onderzoeken daarom of ze hiervoor ook de bodem kunnen benutten. 

Open bodemenergiesystemen

Ruben van de Belt sprak in zijn presentatie over de warmtetransitie in Nederland en het Nationale Klimaat Akkoord namens ministerie van Economische Zaken en Klimaat (ministerie EZK). Namens de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) gaf Marc Maessen een inkijkje in open bodemenergiesystemen en hoe wij dit in Nederland, lokaal in Brabant hebben georganiseerd. Na afloop kregen de twee complimenten van de Japanse delegatie voor de goed doordachte inhoud en heldere uitleg. 

Japanse vertaling

Het was niet de eerste keer dat Maessen voor een delegatie van Japanners een presentatie hield. Sinds 3,5 jaar is hij betrokken bij het onderzoekstraject van de Japanners. Hij heeft hen al twee keer in Nederland ontmoet. Maar niet eerder vond het contact plaats via Zoom en werd de presentatie simultaan vertaald in het Japans. Gelukkig werd Maessen herkend door een van de Japanners: Mr Nakaso. Hij stelde nog vragen en gaf aan graag weer eens langs te komen.

Vervolg

Het ministerie EZK kijkt -na wind- en zonne- energie- zelf ook naar opties voor bodemenergie. Ook de ODZOB wil dit traject voortzetten. Beide partijen zijn door de General Counsel in Osaka (Gerard Michiels, Ministerie Buitenlandse Zaken) gevraagd om mee te helpen en te denken met Japan.
Kortom, ook over landsgrenzen heen gaat de ODZOB voor samen meer waarde!

Japanse delegatie met Marc Maessen en Ruben van de Belt

Deze foto, met o.a. dhr. Nakaso (in roze blouse) en Marc Maessen (in blauwe blouse), is gemaakt tijdens een eerdere ontmoeting voor de coronapandemie.