This is main content

ODZOB werkt door aan een veilige en gezonde leefomgeving

08 april 2020

De landelijk corona-maatregelen gelden in ieder geval nog tot en met 28 april. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de maatschappij, en uiteraard ook voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). We vervullen immers een maatschappelijke taak. Hoe werken wij in deze tijd, aan een gezonde en veilige leefomgeving?

Onze medewerkers zetten alles op alles om hun werk in tijden van corona zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Met alle aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen. Dit vraagt om de nodige creativiteit en veel werk vindt digitaal plaats. Controles gaan, soms in aangepaste vorm, gewoon door. Uiteraard in overleg met de betreffende partners, overheden en bedrijven/inrichtingen. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODZOB zo goed mogelijk meedenken over oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers in onze regio. Ook op het gebied van vergunningverlening. 

Denken in mogelijkheden

Zo hebben we te maken met vragen en verzoeken die wij met prioriteit behandelen vanwege hun maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan verruimde laad- en lostijden van een supermarkt, een tijdelijke aanpassing voor extra koelcapaciteit van een uitvaartonderneming en de omschakeling van een productieproces voor het maken van een ontsmettingsmiddel. Hierbij blijven we uiteraard opletten dat de veiligheid geborgd blijft. 

Met enorme betrokkenheid blijven wij werken aan een gezonde en veilige leefomgeving. Ook nu!