This is main content

OD on Tour van start!

De OD on Tour organiseren wij jaarlijks in september en is speciaal voor bestuurders, raads- en statenleden en ambtenaren binnen gemeenten, provincie en samenwerkingspartnersHieronder het programma OD on Tour. De inschrijving is inmiddels gesloten. Ruim 100 deelnemers doen dit jaar mee in onze regio. Brabantbreed doen er 270 deelnemers mee aan 'OD on Tour'. 

Mocht je vragen over de OD on Tour dan kun je die stellen via communicatie@odzob.nl

PROGRAMMA OD ON TOUR

Maandag 16 september
Milieucontrole agrarisch (10-12 uur & 13-15 uur)
Milieucontrole industrieel (10-12 uur & 13-15 uur)
Zwemwatercontrole hygiëne en veiligheid (10-12 uur & 13-15 uur)
Bodem en energietransitie: bodemenergiesystemen (10-12 uur)
Ondermijnende criminaliteit: bezoek hennepkwekerij (13-15 uur & 18-20 uur)
Geluid en gezondheid: ervaar wat geluid met je doet (13-15 uur)
Bekijken hotspots en praktijkvoorbeelden met Boa van SSiB (10-12.30 uur & 13-15.30 uur)

Dinsdag 17 september
Milieucontrole agrarisch (10-12 uur & 13-15 uur)
Milieucontrole industrieel 10-12 uur & 13-15 uur)
Zwemwatercontrole hygiëne en veiligheid (10-12 uur & 13-15 uur)

Ondermijnende criminaliteit: bezoek hennepkwekerij (13-15 uur & 18-20 uur)
Erfgoed & ruimtelijke kwaliteit: Tweka en St. Jozefkerk in Geldrop (13-15 uur)
Vergunningverlening en omgevingsdialoog onder de Omgevingswet (13 uur)

Woensdag 18 september
Milieucontrole agrarisch (10-12 uur & 13-15 uur)
Milieucontrole industrieel 10-12 uur & 13-15 uur)
Zwemwatercontrole hygiëne en veiligheid (10-12 & 13-15 uur)

Regionaal Operationeel Kader (ROK): Milieutoezicht in de praktijk (10-12 uur)
Bekijken hotspots en praktijkvoorbeelden met Boa van SSiB (10-12.30 uur)

Brabants OmgevingsDatalab: de (on)mogelijkheden van data (16-18 uur)
Calamiteitendienst (18-20 uur)

Donderdag 19 september
Milieucontrole agrarisch (10-12 uur)                                       
Milieucontrole industrieel 10-12 uur)
Zwemwatercontrole hygiëne en veiligheid (10-12 uur)
Erfgoed & ruimtelijke kwaliteit: Tweka en St. Jozefkerk in Geldrop (10-12 uur)
Toezicht bodem: aanleg geluidswal Eersel (10-12 uur)

Vrijdag 20 september
Milieucontrole agrarisch (10-12 uur & 13-15 uur)
Milieucontrole industrieel (10-12 uur)
Calamiteitendienst (13-15 uur)

 

Gekleurde lijn

Dit jaar stellen ook de andere twee omgevingsdiensten in Brabant hun deuren open! Zie www.omwb.nl/ontour en www.odbn.nl/ontour

Logo ODZOB logo OMWB logo ODBN
Motorcrosser in buitengebied
Foto erfgoed gebouwen in gemeente Bergeijk
Burgerparticipatie in Batadorp
Uitleg bij On Tour
Excursie on Tour Wollendekenfabriek
On Tour excursie agrarisch bedrijf aan keukentafel
Excursie On Tour grondwaterbescherming
On Tour excursie foto's iPad
On Tour in buitengebied met motorcrosser
On Tour Stal van de toekomst
On TOur excursie bij de stal van de toekomst, door raam kijken
On Tour excursie in buitengebied met Boa
Uitleg bij bord Batadorp in Best voor ODZOB on Tour