This is main content

Overzicht vergunningen Nieuwe Verbinding N69 via odzob.nl/n69

03 mei 2019

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Nieuwe Verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het Zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69. Op de pagina odzob.nl/n69 vindt u een overzicht met doorverwijzingen naar de lopende vergunningaanvragen en afgegeven vergunningen. 

Voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Nieuwe Verbinding N69 kunt u terecht bij het VTH-Loket N69:

Gegevens van het VTH-Loket