This is main content

Praktische informatie voor agrariërs

30 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen. Dit betekent dat toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) gedurende drie jaar op uniforme wijze gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing. Die informatie hebben ze verzameld in twee folders. Alle informatie over dit project vindt u op onze projectenpagina.

Asbesthoudende dakbedekking

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbesthoudende dakbedekkingen verboden. Eigenaren van de asbesthoudende dakbedekking zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun asbesthoudende dakbedekking vóór 1 januari 2024 wordt verwijderd. Ruim driekwart van deze asbesthoudende dakbedekking is te vinden in de agrarische sector. Daarom inventariseren de omgevingsdiensten bij controles of en hoeveel m² asbest-verdachte dakbedekking een agrariër heeft liggen. En geven zij informatie over het veilig verwijderen ervan.

> Download de folder "Verbod op asbesthoudende dakbedekking"

Energiebesparing

Wanneer een agrarisch bedrijf een energieverbruik van minimaal 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit heeft dan moet de agrariër elke energiebesparende maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdient, uitvoeren. Ook als het verbruik lager is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen. Hiermee levert de agrariër een bijdrage aan een klimaatneutrale energievoorziening en het tegengaan van klimaatverandering. De omgevingsdiensten helpen de agrariër graag op weg.

> Download de folder "Energiebesparing in uw agrarisch bedrijf"

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.