This is main content

Regiobijeenkomst Omgevingsveiligheid

Op donderdagmiddag 27 juni organiseert de ODZOB de jaarlijkse regionale bijeenkomst Omgevingsveiligheid.

Voor wie
Overheidsmedewerkers (veiligheidsregio, gemeenten, omgevingsdienst, provincie, GGD, etc.) van alle disciplines uit de regio Zuidoost-Brabant die een rol spelen in de fysieke leefomgeving zijn van harte welkom. Denk aan milieuadviseurs, ruimtelijke ordenaars, stedenbouwkundigen, medewerkers rampenbestrijding/ integrale veiligheid, RIS-coördinatoren, juristen, medewerkers duurzaamheid, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Ook bestuurders en raads- en statenleden uit de regio zijn van harte welkom.

Waar
Deze bijeenkomst vindt plaats in Conferentiecentrum Eindhoven. Het adres is Geldropseweg 168a in Eindhoven.

Programma
In de uitnodiging op deze pagina vind je het volledige programma van deze bijeenkomst. Via de aanmeldlink in de uitnodiging kun je je aanmelden.