This is main content

Wat doen we?

We voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (expertises) voert de ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken. Kijk mee over de schouders van onze collega's in onderstaande filmpjes en je krijgt een goed beeld van het werkveld. 
 

Cookies need to be enabled to watch this video
gesproken tekst bedrijfsfilm odzob
Cookies need to be enabled to watch this video
Tekst bedrijfsfilm ODZOB