This is main content

AANKONDIGING BESTUURLIJKE CONFERENTIE 2 DECEMBER 2021

19 september 2021

Op donderdagmiddag 2 december (van 13.30 u tot 17.00 u) staan diverse onderwerpen op het programma rondom het Regionaal Meetnet met een bestuurlijk deel en een interactief, verdiepend deel. Het doel van deze bestuurlijke conferentie ‘De Lucht Geklaard’ is om de samen-werking in de regio m.b.t. schonere lucht en een gezondere leefomgeving te bevor-deren. Daar-naast staat ook het inspireren en perspectief bieden tot concrete vervolgstappen centraal. De conferentie vindt fysiek plaats in Eindhoven (als de coronamaatregelen het toelaten). Noteer donderdagmiddag 2 december alvast in uw agenda.