This is main content

Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. In de Omgevingswet staan alle regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Bekijk de animatie hieronder voor meer informatie over de Omgevingswet.

Je hebt geen cookies geaccepteerd voor het bekijken van deze video.

Accepteer deze cookies voor een goede werking en weergave.

Klik op de knop cookie voorkeur wijzigen om de cookie voorkeuren aan te passen.

Wat is er veranderd na 1 januari 2024?
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
•    Het Omgevingsloket is het nieuwe, digitale loket waar u vanaf 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
•    De bestemmingsplannen van alle gemeenten zijn vanaf 1 januari 2024 omgevormd tot een zogenaamd omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat naast informatie over de bestemming van een plek, ook regels voor geluid, bodem, water en soms ook voor zaken als energiemaatregelen of duurzaamheid.
•    De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer de vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het Omgevingsloket
Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie op één plek bekijken en direct gebruiken. In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project en welke voorwaarden daarvoor gelden. Daarnaast kunt u:
•    een aanvraag voor een vergunning starten of een melding indienen.
•    op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
•    in een overzicht zien welke aanvragen en meldingen u heeft gedaan.

 

Interventieteam

Vanaf begin 2024  is het Interventieteam Omgevingswet actief. Dit is een multidisciplinair team, waarin medewerkers van de verschillende teams van de ODZOB, zoals vergunningverlening, toezicht & handhaving, juristen, geluid, bodem, asbest, omgevingskwaliteit, procesbeheer en ICT, zitting hebben om vanuit hun eigen expertise antwoord te geven op vragen die te maken hebben met de invoering van de Omgevingswet en mee te helpen bij vinden van oplossingen voor problemen die zich voordoen bij de uitvoering van de wet. Dit geldt zowel voor vragen en problemen die intern bij de ODZOB naar voren komen, als voor vragen van onze deelnemers en ketenpartners. Voor de laatsten is een online formulier beschikbaar, wat bij links op deze pagina te vinden is. Via het formulier komen deze vragen bij het Interventieteam, waarmee de afhandeling adequaat kan worden opgepakt. Dit formulier is niet bedoeld voor burgers of bedrijven. Zij kunnen met hun vragen terecht bij het bevoegd gezag, tenzij er al een zaak loopt bij de ODZOB waar specifieke vragen over zijn.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.