This is main content

Industrieel

Gemeenten en provincies (bevoegd gezag) zijn verantwoordelijk voor de milieutaken en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Deze milieutaken voert de ODZOB uit, namens de gemeente of provincie. De gemeente of provincie blijft eindverantwoordelijk. De ODZOB verleent vergunningen, houdt toezicht, en handhaaft waar nodig. 

Vergunningverlening

De ODZOB toetst aanvragen van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu, voor de grotere en zwaardere industriële bedrijven in Zuidoost-Brabant. Deze aanvragen beoordelen we op thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, geurhinder maar ook op het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen. Bij deze beoordelingen werken we samen met andere partijen zoals de Veiligheidsregio en Waterschappen.

Toezicht

Om de fysieke leefomgeving optimaal te beschermen in Zuidoost-Brabant controleert de ODZOB industriële bedrijven in de regio op de naleving van milieuregels op grond van de Omgevingswet. De ODZOB werkt volgens het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht en Handhaving (ROK TH). Het uitgangspunt van het ROK TH is toezichthouden daar waar het nodig is. Om te bepalen waar dat toezicht nodig is, zijn risicovolle branches en thema’s geprioriteerd. Deze branches en thema’s worden door een toezichthouder van de ODZOB bezocht. Niet ieder bedrijf wordt dus even vaak gecontroleerd. Bedrijven die bijvoorbeeld activiteiten verrichten met een hoog milieurisico controleren wij vaker dan bedrijven met een laag milieurisico. 

Handhaving

Tijdens een controle kan een toezichthouder één of meerdere overtredingen constateren. We toetsen de overtreding aan de Landelijke Handhavings Strategie (LHS) om te bepalen welke sanctie of maatregel we gaan inzetten. Ook kan er gekozen worden voor het strafrecht via onze boa’s. 

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.