This is main content

Raads- en statenleden

De ODZOB is een dienst van en voor de deelnemers. Wij steven naar een hoge mate van samenwerking en co-makership. Burgers en bedrijven in de regio krijgen zo te maken met één loket en met een integrale doelgerichte benadering vanuit de overheid. Door samenwerking tussen deelnemers en ODZOB uit te bouwen worden schaalvoordelen behaald. Dit leidt tot efficiencyverbetering en kostenbesparing voor zowel deelnemers als ODZOB.

Ons werk is (vaak) onzichtbaar. We voorkomen namelijk liever dan dat we moeten beperken of genezen. Als alles goed gaat merk je weinig van het werk dat we leveren. Maar achter de schermen werken we dagelijks aan het verlenen van vergunningen (milieu en bouw), houden we toezicht op risicovolle situaties bij bedrijven en handhaven we waar nodig. 

Afstemming en samenwerking

Er zijn veel organisaties werkzaam op de beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving zoals de Veiligheidsregio, waterschappen, OM, Politie, GGD, MRE, andere OD’s. Afstemming en samenwerking met deze organisaties krijgt steeds beter vorm. De ODZOB neemt deel aan provinciaal en landelijke overleg van omgevingsdiensten met als resultaat een betere samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis en informatie.

Communicatie

Om de onderlinge samenwerking verder te optimaliseren wordt ingezet op het verbeteren en versterken van communicatie door middel van werkconferenties, raadsinformatiebijeenkomsten op verzoek, ODZOB on Tour, ODZOB ontmoet (informatieavonden), informatiebijeenkomsten samen met de andere GR’en in de regio. De ODZOB heeft een duidelijke positie als kenniscentrum. Met ons werk maken wij verschil. Wij werken met enorme betrokkenheid aan een gezonde en veilige leefomgeving. Kijk mee achter de schermen in ons filmpje en je krijgt een goed beeld van het werkveld. 

Op de hoogte blijven?

Onder 'Actueel' op deze website zijn de laatste nieuwsberichten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te vinden. U kunt zich ook abonneren op de RSS-feed van de ODZOB of ons volgen via social media Twitter en LinkedIn. U kunt zich als raads- of statenlid ook aanmelden voor de 'ODZOB on Tour'.