This is main content

Ontgrondingen

Procedure bepalen

Uw ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten, het bestemmingsplan en de directe omgeving bepalen welke procedure voor u geldt. De procedure begint met het invullen van het formulier 'Bepalen procedure ontgrondingen'. Binnen enkele dagen krijgt u bericht van uw behandelend ambtenaar of uw voorgenomen ontgronding is vrijgesteld, dan wel meldings- of vergunningplichtig is. Voor een snelle afhandeling van (aan)vragen verzoeken wij u het formulier 'Contactgegevens ontgrondingen' te gebruiken en dit ingevuld retour te sturen naar ontgrondingen@odzob.nl.

Melding ontgrondingen

Ontgrondingen met een beperkte omvang, diepte en tevens onschadelijk voor archeologische en/of cultuurhistorische waarden, kunt u met een melding afhandelen. De voorwaarden voor het doen van een melding ontgrondingen vindt u in artikel 2.33 van de Interim omgevingsverordening. Daarnaast kunt u de toelichting op de verordening raadplegen. Aan de afhandeling van een melding Ontgrondingen zijn geen (leges)kosten verbonden.
Zie voor meer informatie de documenten en links onderaan deze pagina.

Vergunning ontgrondingen

Bij ontgrondingen met een maatschappelijk gewenste functie zoals de realisatie van waterrecreatie, natuurontwikkeling of waterberging, spreken we van functionele ontgrondingen. Hierbij komt vaak grond vrij, de winning daarvan is echter niet het doel van de ontgronding. De werkwijze is vastgelegd in de Handleiding voor functioneel ontgronden.

Boeren en tuinders voeren soms grote ontgrondingen uit om de grond te verbeteren voor hun gewas, een zogenaamde landbouwkundige of cultuurtechnische verbetering. Vaak gaat het om ingrepen als het vlak maken van een perceel, het verlagen van het maaiveld of het omwoelen van de grond. Dat soort ingrepen kunnen nadelige effecten hebben op aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld op de grondwaterstand. De randvoorwaarden kunt u nalezen in Bodem in zicht.

Bij de winning van delfstoffen (als zand en grind) spreken we van een multifunctionele ontgronding. De plek waar dit gebeurt, krijgt meestal een of meerdere andere functies (recreatie, waterberging, natuur, koude winning). Vaak wordt hierbij land omgezet in water en zorgt dit voor grote veranderingen in de bodem en de omgeving. Uitgangspunt bij dergelijke ontgrondingen is dat er een maatschappelijk meerwaarde en kwaliteitsimpuls uit moet blijken. Na het afwegen van alle bij de ontgronding betrokken (milieu) belangen worden vaak compenserende maatregelen geëist. De werkwijze is vastgelegd in de Hoofdlijnen actualisatie van het Brabantse Grondstoffenbeleid.
Zie voor meer informatie de documenten en links onderaan deze pagina.

Toezicht en handhaving

Nadat u een vergunning heeft gekregen of uw melding geaccepteerd is, kunt u starten met de ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten. In de voorschriften is opgenomen dat u bij de start en afronding van een ontgronding een meldingsformulier moet indienen. Meer informatie en de links naar de formulieren vindt u hieronder in de mediabibliotheek. 

Ontgronden zonder vergunning of melding is illegaal en wordt altijd gemeld bij het Openbaar Ministerie. In opdracht van de provincie zorgt de ODZOB voor de afhandeling van ontgrondingen in heel Noord-Brabant.

Monitoring oppervlaktedelfstoffen

De ODZOB verzorgt jaarlijks de monitoring van de Brabantse zand- en grindwinningen. In het monitoringsverslag staat hoeveel ophoogzand, beton- en metselzand, klei en grind in een bepaalde periode is gewonnen. De vergunninghouder is verplicht ieder jaar vóór 1 april hiervan opgave te doen via het formulier 'Opgave gewonnen oppervlaktedelfstoffen en voorraden' gebruiken en dit ingevuld per e-mail te sturen naar ontgrondingen@odzob.nl.

Cookie control

Cookie opties

 • Functionele cookies

  Deze website plaatst functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

 • Analytische cookies

  Deze website plaatst analytische cookies van om de website te verbeteren en het gebruik te meten. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een persoon.

 • Ik accepteer social media cookies

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies zodat ik social media content kan zien. Deze social media netwerken kunnen mijn gegevens verzamelen voor eigen gebruik.

 • Ik accepteer overige cookies van derde partijen (bijv. YouTube)

  Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies waarmee ik organisaties in staat stel om mijn internetgedrag ook bij bezoek aan andere websites te volgen.